Vinnaren av priset till det civila samhället 2021, föreningen Grootouders voor het Klimaat (mor- och farföräldrar för klimatet), har många ambassadörer som stöder dess arbete. Många av dem är välkända, men den mest berömda ambassadören är Jane Goodall, legendarisk schimpansforskare och världens främsta expert på arten. Jane Goodall valdes till föreningens hundrade ambassadör i oktober 2020.


•    Varje dator som renoveras i stället för att skrotas innebär ett minskat koldioxidutsläpp om 144 kg. Vår rumänska vinnare, Ateliere Fără Frontiere (workshoppar utan gränser), renoverade och skänkte bort 25 000 datorer under åren 2008–2021. Hur många kilo minskade koldioxid blir inte det!


•    Med sitt projekt Vroče točke (heta platser) undersöker vår slovenska vinnare urbana värmeöar i Ljubljana, som enligt prognoser på senare tid förutspås bli den stad vars temperatur ökar snabbast i hela världen. Enligt prognoserna kommer klimatet i Ljubljana 2050 att likna det i Virginia Beach i USA. Hela Centraleuropa och Balkan väntas gå samma öde till mötes. Där väntas temperaturökningarna bli ansenliga, med ett klimat liknande det i städerna i Texas, USA.

•    Den spanska sammanslutningen Enginyeria Sense Fronteres (ingenjörskonst utan gränser – Katalonien) kämpar mot energifattigdom genom att ge röst åt de 11 % av Spaniens alla hushåll som lider brist på bränsle. Siffror visar att fler spanjorer dör i förtid av energifattigdom än av bilolyckor. År 2019 uppskattades antalet döda per år i EU till följd av för kalla bostadsförhållanden till 100 000, och över 50 miljoner bodde i bostäder med läckande tak eller fuktiga väggar eller golv. Samma år var nästan 80 miljoner européer försenade med sina hushållsräkningar eller kunde inte betala alls.

•    Nätverket för estniska icke-statliga miljöorganisationer verkar för omställning till förnybar energi genom att anordna relevanta dialoger mellan alla berörda parter. Sverige innehar EU:s mästartitel i grenen förnybar el, även om både Norge och Island hittills har haft en högre andel av förnybar energi i sin primärenergiförsörjning. Malta är det EU-land som har lägst andel förnybar energi.