”Mor- och farföräldrar för klimatet” menar att personer över 55 år kan spela en betydande roll i kampen mot klimatförändringarna – det vinnande projektet ”Våra besparingar för deras framtid” uppmuntrar äldre personer till att investera sina pengar klokt för vår planets bästa och efterlämna en bättre och mer hållbar värld till sina barnbarn. ”Mor- och farföräldrarna” arbetar nu med andra spännande projekt som främjar solidaritet mellan generationerna och hållbara investeringar.

EESK info: Vad fick er att starta projektet eller initiativet?

Guy De Koninck: Vetskapen att personer som är över 55 år har ett ansvar för klimatet och tillsammans besitter finansiella resurser som kan bidra till omställningen till en klimatvänlig ekonomi. Det är svårt att veta exakt hur detta kapital, dvs. våra besparingar, används och det är svårt för oss att påverka det i egenskap av kunder. Samtidigt behöver samhället kapital för att strukturera sig enligt mer hållbara principer. Dessa två mekanismer skulle kunna samordnas bättre.

Hur har projektet tagits emot? Har ni fått någon återkoppling från dem som ni har hjälpt? (Kan ni ge ett exempel, om ni har något?)

Vår kampanj fick stort utrymme i media och bland seniororganisationer. Till exempel organiserade NEOS ett seminarium med oss och de tog med en artikel i sin medlemstidning. Vår kunskap och våra rättframma diskussioner med finanssektorn och ministrar uppskattades stort.

Hur kommer ni att använda just dessa medel för att erbjuda mer hjälp i samhället? Har ni några nya projekt på gång?

Vi arbetar just nu med en vägledning för hållbara investeringar, ett generationsöverskridande seminarium för högstadie- och gymnasieelever, och samarbetar med andra icke-statliga organisationer. Vi vill vidareutveckla kampanjen med presentationer och seminarier för seniorföreningar och skolor, och främja och stödja dem mer allmänt. Vi tittar också på alternativa sätt att få ut vårt budskap, såsom ett sällskapsspel och en franskspråkig version av kampanjen. 

Vilka råd vill ni ge andra organisationer som vill uppnå resultat med liknande verksamhet och program?

Bilda en kompetent och entusiastisk kampanjgrupp och gör grundliga efterforskningar till stöd för ert budskap. Se till att gruppens expertis är erkänd, men kommunicera via alla moderna kanaler för att nå ut till gräsrötterna.

Hur optimistisk är du inför EU:s möjligheter att uppnå målen i den gröna given?

Den gröna given är ett historiskt avgörande bidrag till den gröna omställningen. Att omsätta målen i handling är den största utmaningen. Vi mor- och farföräldrar vill bidra till arbetet för ett bättre klimat.