Αειφόρος παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές

Τα μέλη της ένωσης «Grootouders voor het Klimaat» (Γιαγιάδες και Παππούδες για το κλίμα) πιστεύουν ότι τα άτομα ηλικίας άνω των 55 ετών έχουν καθοριστικό ρόλο να διαδραματίσουν στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής ―το βραβευθέν έργο τους «Η αποταμίευσή μας για το μέλλον τους» ενθαρρύνει τους ηλικιωμένους να επενδύσουν με σύνεση οικονομίες τους για το καλό του πλανήτη μας και να αφήσουν παρακαταθήκη στα εγγόνια τους έναν καλύτερο και πιο βιώσιμο κόσμο. Η ένωση «Grootouders voor het Klimaat» ασχολείται επί του παρόντος με άλλα συναρπαστικά έργα που προωθούν όλα την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και τις βιώσιμες επενδύσεις.

ΕΟΚΕ info: Τι σας ώθησε να δρομολογήσετε το έργο ή την πρωτοβουλία σας;

Guy De Koninck: Η συνειδητοποίηση, στην ηλικία των 55 ετών και άνω, της ευθύνης μας για το κλίμα και της δύναμης που μας δίνει η συλλογική χρηματοπιστωτική μας ικανότητα προκειμένου να συνεισφέρουμε στη μετάβαση σε μια φιλική προς το κλίμα οικονομία. Είναι δύσκολο να μάθουμε πώς ακριβώς χρησιμοποιείται αυτό το κεφάλαιο, δηλαδή οι αποταμιευμένες οικονομίες μας, και είναι επίσης δύσκολο για εμάς τους πελάτες να επηρεάσουμε τον τρόπο χρήσης του. Ταυτόχρονα, η κοινωνία χρειάζεται κεφάλαια για να διαρθρωθεί γύρω από πιο βιώσιμες αρχές. Αυτοί οι δύο μηχανισμοί θα μπορούσαν να συντονιστούν καλύτερα μεταξύ τους.

Ποιας υποδοχής έτυχε το έργο σας; Έχετε λάβει ενημέρωση από τα άτομα που βοηθήσατε; (Εάν ναι, μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα;)

Η εκστρατεία που δρομολογήσαμε υποστηρίχθηκε ικανοποιητικά από τον Τύπο και από ενώσεις ηλικιωμένων πολιτών, όπως η «NEOS», η οποία συνδιοργάνωσε ένα εργαστήριο μαζί μας και συμπεριέλαβε σχετική δημοσίευση στο περιοδικό των μελών της. Οι απόψεις μας και οι εύστοχες συζητήσεις μας με εκπροσώπους του χρηματοπιστωτικού κλάδου και υπουργούς εκτιμήθηκαν ιδιαίτερα.

Πώς σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση για να βοηθήσετε περισσότερο την κοινότητα στην οποία απευθύνεστε; Σχεδιάζετε ήδη νέα έργα;

Επί του παρόντος, ετοιμάζουμε έναν οδηγό για τις βιώσιμες επενδύσεις, ένα διαγενεακό εργαστήριο για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και δράσεις συνεργασίας με άλλες ΜΚΟ. Σκοπεύουμε να διανθίσουμε ακόμη περισσότερο την εκστρατεία μας με παρουσιάσεις και εργαστήρια για ενώσεις ηλικιωμένων και σχολεία που θα ενισχύσουμε και θα προωθήσουμε ευρύτερα. Εξετάζουμε επίσης εναλλακτικές μορφές διάδοσης των απόψεών μας, όπως ένα επιτραπέζιο παιχνίδι και μια εκδοχή της εκστρατείας μας στη γαλλική γλώσσα. 

Ποια συμβουλή θα δίνατε σε άλλες οργανώσεις για την επίτευξη αποτελεσμάτων με αντίστοιχες δραστηριότητες και προγράμματα;

Συγκροτήστε μια ικανή και ενθουσιώδη ομάδα επικοινωνιακής εκστρατείας και τεκμηριώστε το μήνυμά σας με επαρκή έρευνα. Βεβαιωθείτε ότι η εμπειρογνωσία της ομάδας σας αναγνωρίζεται, αλλά προσπαθήστε να επικοινωνείτε μέσω όλων των σύγχρονων διαύλων για να προσεγγίσετε τους απλούς πολίτες.

Πόσο αισιόδοξος είστε σχετικά με τις προοπτικές της ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας;

Πρόκειται για ιστορικά σημαντική συμβολή στην οικολογική μετάβαση. Η απτή υλοποίηση των στόχων συνιστά τη μεγαλύτερη πρόκληση. Ως παππούδες και γιαγιάδες, θα θέλαμε να συνεισφέρουμε στη δράση για το κλίμα.