I vårt avsnitt ”Rakt på sak” ber vi EESK-ledamöter att diskutera viktiga yttranden om EU-frågor som påverkar vardagen i unionen.

Den här gången ger vi ordet till Stefan Back, föredragande för yttrandet ”Översyn av EU:s utsläppshandelssystem, inklusive sjötransporter och reserven för marknadsstabilitet”.