Savo skiltyje „Tiesiai prie reikalo!“ EESRK nariams užduodame klausimus apie ES svarbias nuomones, darančias poveikį kasdieniam gyvenimui ES.

Šį kartą žodį suteikiame Stefanui Backui, nuomonės „ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos (ATLPS), įskaitant jūrų transportą ir rinkos stabilumo rezervą, persvarstymas“ pranešėjui.