Razpoložljivi jeziki:

Drage bralke in bralci!

Maj je tradicionalno mesec, ko pregledamo napredek, dosežen na področju evropskega povezovanja, in se hkrati zazremo v prihodnost.

V nedeljo, 9. maja, smo tako kot vsako leto slavili Evropo z dnevom, polnim dejavnosti. Že drugo leto zapored smo pripravili popolnoma virtualno različico dneva odprtih vrat naše institucije, kjer smo predstavili neprecenljiv prispevek EESO k procesu odločanja v EU in pojasnili, zakaj imajo zlasti v teh težkih časih organizacije civilne družbe v Uniji ključno in edinstveno vlogo.

„Vprašanje za ...“

V naši rubriki „Vprašanje za ...“ prosimo člane EESO, da odgovorijo na vprašanje, ki se nam zdi še zlasti aktualno.

Za izdajo maj/junij smo Laurenţija Plosceanuja, predsednika strokovne skupine za zaposlovanje, socialne zadeve in državljanstvo, prosili, naj komentira socialna vprašanja, obravnavana na socialnem vrhu v Portu, še posebej v zvezi z delom EESO v prihodnjih letih.

„Socialna razsežnost ne obstaja brez trdne gospodarske podlage.“

EESO info: Voditelji držav in vlad ter socialni partnerji so se 7. in 8. maja udeležili socialnega vrha v Portu, ki je bil pozdravljen kot morebiten zgodovinski trenutek za zavezo Evrope socialnim pravicam. Namen vrha je bil dati močno politično spodbudo evropskemu stebru socialnih pravic in izvajanju njegovega akcijskega načrta, katerega namen je spodbujanje zaposlovanja ter zagotavljanje enakih priložnosti in socialne zaščite za vse. Kaj so, glede na rezultate tega vrha in obravnavana socialna vprašanja, po vašem mnenju najpomembnejše naloge EESO v prihodnjih letih?

Laurenţiu Plosceanu: „Socialna razsežnost ne obstaja brez trdne gospodarske podlage“

V teh „polipandemičnih časih“ smo na nek način vsi postali ujetniki – ujetniki naše ranljivosti, naših strahov in naših upanj.

Koronavirus je namreč povzročil različne pandemije, ki se ne le pojavljajo hkrati, temveč se tudi medsebojno krepijo v svojih škodljivih učinkih.

S tega vidika so evropske institucije in evropski socialni partnerji s socialnim vrhom v Portu maja 2021 storili pogumen korak najprej.

Posebni gost

Vsak mesec predstavimo posebnega gosta, znano osebnost, ki predstavi svoje stališče o aktualnih dogodkih ter tako prevetri in razširi naša obzorja, nas navdahne in nam omogoči, da se bolje seznanimo z današnjimi razmerami po svetu.

V maju se je našemu vabilo za intervju za EESO info prijazno odzval priznani zgodovinar Norman Davies. Profesor Davies je velik strokovnjak za evropsko, zlasti britansko, poljsko ter srednje- in vzhodnoevropsko zgodovino, ter avtor številnih uspešnic, med njimi Europe: A History (Zgodovina Evrope), God's Playground (Božje igrišče), Rising 44 (Vstaja 1944), Europe at war 1939-45 (Evropa v vojni 1939-45) in Microcosm: Portrait of a Central European City (Mikrokozmos: portret srednjeevropskega mesta). Davies je tudi gostujoči profesor na Evropski akademiji.

Kar se ne drži skupaj, bo razpadlo

„Celo življenje me je zanimalo nasprotje med videzom in resničnostjo. Stvari niso nikoli čisto take, kot se zdijo,“ pravi Norman Davies.

EESO info: Evropa je na razpotju, priprave na konferenco o prihodnosti Evrope so v polnem teku. Hkrati s spremembami, ki so se dogajale med krizo zaradi pandemije, so se pojavile tudi centrifugalne sile, zlasti v srednji in vzhodni Evropi, ki bi lahko ovirale evropsko povezovanje. Kako komentirate to dogajanje?

Novice EESO

EESO razpisal nagrado za civilno družbo za leto 2021, namenjeno podnebnemu ukrepanju

EESO bo nagradil do pet podnebnih projektov, ki predstavljajo neprecenljiv prispevek civilne družbe k doseganju podnebne nevtralnosti.

 

EESO na socialnem vrhu v Portu: naj bodo v središču ukrepanja ljudje!

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) namerava aktivno sodelovati v skupnih evropskih prizadevanjih za uresničitev načel evropskega stebra socialnih pravic v praksi ter za pravičnejšo in uspešnejšo Evropo za vse.

Kako izkoristiti dolgo pričakovano priložnost

Izjava predsednice EESO Christe Schweng ob začetku konference o prihodnosti Evrope

Na dan, ko se začenja konferenca o prihodnosti Evrope, pozivam državljane, naj sodelujejo v tem zgodovinskem dejanju. Hkrati želim pozvati oblikovalce politik, naj zagotovijo, da bomo čim bolje izkoristili to, kar nam bodo ljudje povedali.

Socialni vrh v Portu: mejnik za Evropo

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) je 28. aprila s komisarjem Nicolasom Schmitom, pristojnim za delovna mesta in socialne pravice, razpravljal o akcijskem načrtu za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic in socialnem vrhu v Portu, na katerem naj bi tem načrtu razpravljali na najvišji ravni.

EESO podpira trdno in vključujočo zdravstveno unijo EU

Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) se je odločno zavzel za vzpostavitev evropske zdravstvene unije ter pozval EU in države članice, naj se odzovejo na zahteve Evropejcev, da mora biti zdravje prednostna naloga.

Nova podoba Evrope – resolucija EESO o konferenci o prihodnosti Evrope

EESO je na aprilskem plenarnem zasedanju sprejel resolucijo o prihodnosti Evrope, v kateri poziva k novi podobi Evrope, „ki bo temeljila na resničnosti vsakdanjega življenja“ in katere namen je, da se Evropa ponovno poveže in sodeluje z evropskimi državljani. To bo mogoče, če bo organizirana civilna družba vključena in če bo lahko odigrala pomembno vlogo.

„To je del rešitve“ – EESO pozdravil predlagana pravila EU za velike tehnološke družbe

Akt o digitalnih trgih in akt o digitalnih storitvah, ki ju je predlagala Evropska komisija za omejitev vse večje moči digitalnih velikanov v Evropi, po mnenju EESO ustrezata svojemu namenu, če bosta povezana z obdavčenjem tehnoloških podjetij, boljšimi delovnimi pogoji za platformne delavce in upravljanjem podatkov.

Nova strategija EU za kibernetsko varnost je napredek

Evropski ekonomsko-socialni odbor pozdravlja nov sveženj ukrepov EU za kibernetsko varnost, a opozarja na pomanjkljivosti pri odpravljanju ogromne vrzeli v kibernetskem znanju Evrope. Po mnenju EESO tudi kritični subjekti potrebujejo racionalizacijo, poenostavitev in jasnejše smernice o uporabi.

Uspeh novega okvira EU za Rome je v rokah držav članic

Evropska komisija, ki je v zadnjih desetih letih spoznala pomanjkljivosti prejšnjega okvira EU za Rome, je odločena doseči krovne cilje novega strateškega okvira za Rome ter do leta 2030 vsaj za polovico zmanjšati razkorak v diskriminiranju in socialno-ekonomski izključenosti. Vendar je pri doseganju oprijemljivih rezultatov ključna vloga držav članic. Brez učinkovitih nacionalnih strategij in pragmatičnih ukrepov bo novi okvir doletel enak neuspeh kot njegovega predhodnika.

#DanEvrope 2021 – vpliv EESO večji kot kdaj koli prej

V EESO, sedežu organizirane civilne družbe EU, je letošnji dan Evrope potekal na spletu. Odbor je v okviru praznika Evropske unije in 71. obletnice Schumanove deklaracije, ki zaznamuje začetek evropskega povezovanja, na svojem spletišču organiziral vrsto dejavnosti, s katerimi je predstavil ključno in edinstveno vlogo, ki jo imajo v današnjih časih v Evropi organizacije civilne družbe, od njihovega sodelovanja pri okrevanju do njihovega bistvenega prispevka k reševanju naših vsakodnevnih izzivov.

EESO podpira pobude za zmanjšanje tveganja zaradi uporabe pesticidov, vendar poudarja, da je treba najti alternativne in stroškovno učinkovite rešitve

EU ima na področju uporabe fitofarmacevtskih sredstev (FFS ali pesticidov) v kmetijstvu eno najstrožjih ureditev na svetu. Toda storiti je mogoče še veliko več, da se izboljša skladnost predpisov, zmanjšajo tveganja pri uporabi teh sredstev in zagotovi preskrba z zdravo in varno hrano za hitro rastoče svetovno prebivalstvo.

EESO poziva k hitremu, enotnemu in varnemu izvajanju potrdila EU o COVID-19

Potrdilo EU o COVID-19, ki bo nadomestilo Komisijino digitalno zeleno potrdilo, utira pot prostemu in varnemu gibanju znotraj Evrope ter s tem po več kot letu zamrznitve ponovno oživlja eno temeljnih vrednot EU.

EU kot globalni akter po pandemiji – pot naprej

Zaradi pandemije COVID-19 so se upočasnile dejavnosti številnih gospodarskih sektorjev, hkrati pa se je znatno spremenilo svetovno ravnovesje moči. V zvezi s tem EU išče ustrezno strategijo za okrepitev svoje vloge svetovnega gospodarskega akterja s politikami, namenjenimi krepitvi mednarodne vloge eura, povečanju odpornosti infrastrukture finančnega trga EU in izboljšanju izvajanja sankcij, naloženih tretjim državam.

Vseevropski pravni okvir za varstvo pravic LGBTIQ oseb

LGBTIQ osebe po vsej Evropi se soočajo z diskriminacijo, ki vpliva na njihov učni uspeh, zaposlitvene možnosti, dobro počutje in celo uveljavljanje njihovih temeljnih pravic, kot je svoboda gibanja v EU.

Mobilnost v EU mora biti trajnostna in pametna

Prihodnost prometa v EU mora biti trajnostna, socialna in pametna: s tem izzivom se zdaj sooča sektor, ki so ga v preteklih letih zaznamovale korenite spremembe, močno pa ga je prizadela tudi pandemija COVID-19. Na plenarnem zasedanju, v okviru katerega je 28. aprila 2021 potekala razprava o novi prometni strategiji Komisije, je predsednica EESO Christa Schweng poudarila, da Evropa potrebuje vizijo za čas po pandemiji COVID-19, kar na področju prometa pomeni trajnostno, pametno in odporno mobilnost.

Teritorialni razvoj podeželskih območij: zgolj SKP ni dovolj, meni EESO

traffic sign: urban - to the right, rural - dead end

Preprečiti moramo, da bi se vrzeli med podeželskimi in mestnimi območji še poglobile, in bolje uskladiti politike za njihovo odpravo. Za ponovno uravnoteženje teh medsebojno povezanih področij zgolj nova SKP ne bo zadostovala. Da bi se Evropa resnično spopadla z neenakostmi, moramo uporabiti širši sklop politik in instrumentov financiranja.

Novice skupin

Načrti EU za okrevanje morajo odpraviti vrzeli, ki jih je razkrila kriza zaradi COVID-19

Pripravila skupina delodajalcev v EESO

Evropska komisija je ta mesec predstavila težko pričakovan pregled industrijske strategije. Bolj kot strategije pa je za podjetja pomembno hitro ukrepanje, da bi Evropa spet postala konkurenčna in šla po poti rasti.

Interesna skupna Glas delavcev: zdaj je čas za večje soodločanje delavcev

Pripravila skupina delojemalcev v EESO

„Zdaj je pravi čas za poziv k večjemu soodločanju delavcev,“ je dejal predsednik skupine delojemalcev Oliver Röpke, pri čemer se je navezal na pozive državljanov po okrepljeni demokraciji v konferenci za prihodnost Evrope in na zavezo političnih voditeljev na socialnem vrhu v Portu, da bodo uresničili akcijski načrt za evropski steber socialnih pravic.

Priložnost, da civilna družba prevzame krmilo

Piše: Séamus Boland, predsednik skupine Raznolikost Evrope

Konferenca o prihodnosti Evrope je priložnost, da državljani in organizacije civilne družbe izrazijo svoje mnenje in oblikujejo prihodnost. Obenem je priložnost za trajnostne spremembe, usmerjene na ljudi.

Nova brošura: Spoštovanje in dostojanstvo v EESO

EESO je objavil novo brošuro o spoštovanju in dostojanstvu v EESO, ki je na voljo tu.

Brošura vsebuje informacije o revidiranem kodeksu ravnanja, ki je bil sprejet januarja, in praktične nasvete o spoštljivem in etičnem vedenju v EESO ter o tem, kako preprečiti primere nadlegovanja in na koga se po potrebi obrniti, vključno z odborom za etiko.

Iz brošure je razvidno, da je EESO močno zavezan visokim etičnim načelom in integriteti ter sodobnim preglednim delovnim metodam. (mwj)