23. marca je EESO s podpredsednico Evropske komisije Věro Jourovo razpravljal o tem, kako okrepiti demokracije in demokratične vrednote po vsej Evropski uniji. Na to temo je sprejel tudi resolucijo s praktičnimi predlogi. Oblikovalci politik, strokovnjaki in organizacije civilne družbe so se strinjali, da so za demokracijo v Evropi ključni državljanska vzgoja, boljše financiranje socialnih partnerjev in osredotočenost na lokalno razsežnost.

„Volitve poslancev Evropskega parlamenta leta 2024 bodo preizkus politične volje in mladinske organizacije bodo imele ključno vlogo pri mobilizaciji mladih volivcev in tistih, ki volijo prvič,“ je dejala predsednica EESO Christa Schweng in dodala: „Vendar pa moramo razmišljati širše od volitev. Mlade moramo bolje podpreti, jih znova pritegniti v demokratične procese in jih opolnomočiti za dejansko aktivno državljanstvo.“

Podpredsednica Evropske komisije Věra Jourová je priznala bistveno vlogo, ki jo imajo organizacije civilne družbe pri obrambi in spodbujanju demokracije, saj pogosto delujejo tam, kjer so državni organi odpovedali. „Dejavno sodelovanje ljudi ni le zaželeno, temveč je tudi nujno potrebno,“ je dejala. „Demokracija je pod pritiskom in storiti moramo veliko več, da bi jo zaščitili in ponovno pridobili podporo naših ljudi.“

Udeleženci so poudarili, da organizacije civilne družbe, tudi mladinske organizacije, socialno gospodarstvo in prostovoljske dejavnosti, potrebujejo boljši dostop do financiranja in vlogo pri določanju, za kaj se bodo ta sredstva uporabila. Strinjali so se tudi, da so prečna znanja in spretnosti resnično steber participativne in posvetovalne demokracije.

Po razpravi je EESO sprejel resolucijo z naslovom Združeni za demokracijo: organizacije delodajalcev, delojemalcev in civilne družbe za trajnostno demokratično prihodnost, pripravljeno na podlagi priporočil letošnjih dnevov civilne družbe. Cilj resolucije je okrepiti demokracijo s povečanjem udeležbe javnosti in utrditi strukture participativne demokracije. Poziva tudi k učinkovitemu izvajanju člena 11 Pogodbe o Evropski uniji o udeležbi državljanov, vključno z evropsko strategijo za civilno družbo in evropskim statutom za združenja. (tk)