23. martā, piedaloties Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietniecei Věra Jourová, EESK apsprieda to, kā stiprināt demokrātiju un demokrātiskās vērtības visā Eiropas Savienībā. Par šo tematu Komiteja arī pieņēma rezolūciju ar praktiskiem priekšlikumiem. Politikas veidotāji, eksperti un pilsoniskās sabiedrības organizācijas piekrita tam, ka demokrātijas nodrošināšanā Eiropā izšķiroša ir pilsoniskā izglītība, labāks finansējums sociālajiem partneriem un koncentrēšanās uz vietējo dimensiju.

“Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2024. gadā būs politiskās gribas pārbaudījums, un jaunatnes organizācijām būs svarīga loma pirmreizējo un jauno vēlētāju mobilizēšanā,” sacīja EESK priekšsēdētāja Christa Schweng, “taču mūsu darbībai ir jāsniedzas tālāk par vēlēšanām. Mums ir labāk jāatbalsta mūsu jaunatne, jāatjauno saikne ar viņiem demokrātiskajā procesā un jādod viņiem pilnvērtīga iespēja īstenot aktīvu pilsoniskumu.”

Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietniece Věra Jourová atzina pilsoniskās sabiedrības organizāciju izšķirošo lomu demokrātijas aizsardzībā un veicināšanā, kurā valstis bieži vien ir bijušas nesekmīgas. “Cilvēku aktīva līdzdalība ir ne tikai vēlama, bet ļoti nepieciešama,” viņa sacīja. “Demokrātija ir nonākusi stresa testa apstākļos, un mums ir jādara daudz vairāk, lai demokrātiju aizsargātu un atgūtu mūsu iedzīvotāju uzticēšanos.”

Dalībnieki uzsvēra, ka ir jāuzlabo pilsoniskās sabiedrības organizāciju, tostarp jaunatnes organizāciju, sociālās ekonomikas un brīvprātīgā sektora, piekļuve finansējumam un to iesaiste lēmumos par to, kur šie resursi būtu jāizmanto. Viņi arī piekrita tam, ka transversālās kompetences ir patiesais līdzdalības un deliberatīvās demokrātijas pamats.

Pēc notikušajām debatēm EESK pieņēma rezolūciju “Vienoti demokrātijai: darba devēju, darba ņēmēju un pilsoniskās sabiedrības organizācijas strādā ilgtspējīgas demokrātiskas nākotnes labā”, kuras pamatā ir šāgada Pilsoniskās sabiedrības dienu ieteikumi. Rezolūcija ir vērsta uz demokrātijas stiprināšanu, palielinot sabiedrības līdzdalību, un līdzdalības demokrātijas struktūru nostiprināšanu. Tajā arī ir aicināts efektīvi īstenot Līguma par Eiropas Savienību 11. pantu par pilsoņu līdzdalību, tostarp Eiropas stratēģiju pilsoniskajai sabiedrībai un Eiropas apvienību statūtus. (tk)