Uppföljningskommittén för grannländerna i öst - Related Events