Milé čitateľky, milí čitatelia,

s veľkým nadšením preberám funkciu podpredsedu EHSV v tomto novom funkčnom období. Potešilo ma, že ma moji kolegovia zvolili na túto pozíciu. Úlohu komunikácie považujem za dôležitú v každej organizácii. 

Vždy som mal úžasný dojem z práce, ktorú každodenne odvádzali zamestnanci a členovia tohto výboru. Nové funkčné obdobie je príležitosťou bilancovať a pozrieť sa na všetko z novej perspektívy. Obmedzené možnosti na cestovanie v dôsledku ochorenia COVID-19 sú ďalším dôvodom, aby sme využili príležitosť na prehodnotenie.

Verím, že úloha občianskej spoločnosti má v našom politickom systéme zásadný význam. Tu v EHSV plníme túto funkciu v inštitucionálnom zmysle. 

Naša jedinečnosť spočíva v tom, že spájame všetky sektory a skupiny, ktoré za normálnych okolností stoja v skutočnom živote proti sebe. Budujeme konsenzus na základe porozumenia a rešpektovania uhla pohľadu rôznych strán a prinášame hodnotný obsah, ktorý už prešiel skúškou toho, či je vykonateľný alebo nie. Naše návrhy založené na budovaní konsenzu prinášajú praktické riešenia výziev, pred ktorými stojíme.

Toto je najväčším pozitívom EHSV: spája zainteresované strany, zabezpečuje priestor na zrozumiteľné a dôrazné vyjadrenie názorov rôznych aktérov a ponúka praktické a spravodlivé riešenia pre všetky sektory.

Nové funkčné obdobie nám ponúka príležitosť, aby sme využili naše silné stránky a minimalizovali alebo odstránili tie slabé.

Zmyslom tohto výboru je identifikovať tých, ktorí chcú byť efektívni, a umožniť im, aby ich práca priniesla významný vplyv.

Teším sa, keď budem komunikovať s kolegami v ostatných inštitúciách, aby som sa ubezpečil, že naše spoločné názory budú vypočuté. Rovnako chcem zabezpečiť, aby si širšia verejnosť uvedomila, ako je naša práca vnímaná, a čo robíme preto, aby sme zabezpečili, že názory občianskej spoločnosti budú zohľadnené pri prijímaní konečných rozhodnutí.

A napokon, ako vždy, využijeme naše zdroje ako prostriedok na uľahčenie dialógu medzi ostatnými zainteresovanými stranami, nielen našimi členmi, a na vytvorenie skutočného prepojenia medzi občianskou spoločnosťou a inštitúciami EÚ. 

Teším sa na dva a pol roka aktívnej a produktívnej činnosti.

 
 

Cillian Lohan, podpredseda EHSV pre komunikáciu