Αγαπητοί αναγνώστες,

Είμαι ενθουσιασμένος που αναλαμβάνω τον ρόλο του Αντιπροέδρου της ΕΟΚΕ κατά τη διάρκεια αυτής της νέας θητείας. Η εκλογή μου σε αυτή τη θέση από τους συναδέλφους μου μού έδωσε μεγάλη χαρά. Πιστεύω ότι ο ρόλος της επικοινωνίας είναι ζωτικής σημασίας για κάθε οργάνωση. 

Ανέκαθεν με εντυπωσίαζε το έργο που επιτελούν σε καθημερινή βάση το προσωπικό και τα μέλη της ΕΟΚΕ. Μια νέα θητεία αποτελεί ευκαιρία για απολογισμό και επανεξέταση των πάντων με φρέσκο βλέμμα. Οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί, λόγω της πανδημίας COVID-19, συνιστούν έναν ακόμη λόγο για να αξιοποιηθεί η ευκαιρία επανεκτίμησης της κατάστασης.

Πιστεύω ότι ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών στα πολιτικά μας συστήματα είναι καθοριστικός. Στην ΕΟΚΕ, επιτελούμε αυτή την αποστολή σε θεσμικό επίπεδο. 

Το μοναδικό στο είδος του πλεονέκτημά μας συνίσταται στη συνένωση όλων των τομέων και των ομάδων που συνήθως έρχονται σε επιτόπια αντιπαράθεση. Επιτυγχάνουμε συναίνεση χάρη στην αμοιβαία κατανόηση και τον σεβασμό των διαφορετικών προοπτικών. Και παράγουμε πολύτιμο έργο που έχει ήδη δοκιμαστεί με επιτυχία σχετικά με το κατά πόσον μπορεί ή όχι να τεθεί σε εφαρμογή. Οι προτάσεις μας, οι οποίες θεμελιώνονται στην επίτευξη συναίνεσης, αποτελούν πρακτικές λύσεις για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε.

Αυτή είναι η βέλτιστη εκδοχή της ΕΟΚΕ η οποία συνδέει τους ενδιαφερόμενους φορείς, διασφαλίζει ότι η φωνή τους ακούγεται δυνατά και καθαρά και βρίσκει πρακτικές λύσεις που είναι δίκαιες για όλους τους τομείς.

Μια νέα θητεία μάς προσφέρει την ευκαιρία για να πολλαπλασιάσουμε ό,τι κάνουμε καλά και να περιορίσουμε ή να εξαλείψουμε τα αδύνατα σημεία μας.

Κύριο χαρακτηριστικό της ΕΟΚΕ είναι να εντοπίζει εκείνους που έχουν τη φιλοδοξία να επιτύχουν αποτελέσματα και να τους εξασφαλίζει τη δυνατότητα να αναπτύσσουν δραστηριότητες που έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο.

Επιδίωξή μου είναι να προσεγγίσω συναδέλφους από άλλα θεσμικά όργανα προκειμένου να διασφαλίσω ότι οι συλλογικές μας απόψεις θα ακουστούν. Επιθυμώ επίσης να διασφαλίσω ότι η ευρύτερη κοινότητα έχει επίγνωση του πώς γίνεται αποδεκτή η δραστηριότητά μας και του τί πράττουμε ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι απόψεις της κοινωνίας των πολιτών λαμβάνονται υπόψη στις τελικές αποφάσεις.

Τέλος, όπως πάντα, θα αξιοποιήσουμε τους πόρους μας για να διευκολύνουμε τον διάλογο μεταξύ άλλων ενδιαφερόμενων φορέων, πέραν των μελών μας, επιτυγχάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο μια πραγματική σύνδεση ανάμεσα στην κοινωνία των πολιτών και στα θεσμικά όργανα της ΕΕ. 

Προσβλέπω σε δυόμισι δραστήρια και παραγωγικά χρόνια.

 
 

Cillian Lohan, Αντιπρόεδρος Επικοινωνίας