A léitheoirí dile,

Tá ríméad orm an ról seo mar Leas-Uachtarán ar CESE a ghabháil chugam féin don sainordú nua seo. Bhí an-áthas orm gur roghnaigh mo chomhghleacaithe mé don phost. Measaim go bhfuil ról na cumarsáide ríthábhachtach in aon eagraíocht. 

Bhí mé i gcónaí tógtha leis an obair a dhéanann foireann agus comhaltaí an Choiste seo ó lá go lá. Cuireann sainordú nua deis ar fáil dúinn chun machnamh a dhéanamh ar chúrsaí agus breathnú ar gach rud arís le súile úra. I bhfianaise ár gcumais theoranta taistil, mar gheall ar COVID, is féidir an deis a thapú freisin chun athmheasúnú a dhéanamh ar chúrsaí.

Creidim go bhfuil ról ríthábhachtach ag an tsochaí shibhialta i dtaca lenár gcórais pholaitiúla de. Anseo in CESE comhlíonaimid an ról sin ar leibhéal institiúideach. 

Is é an ghné uathúil dhíolacháin atá againn ná go dtugaimid le chéile na hearnálacha agus na grúpaí ar gnách iad a bheith i gcoinne a chéile ina réimsí éagsúla féin. Cuirimid leis an gcomhdhearcadh, trí thuiscint agus meas ar pheirspictíochtaí a chéile a chothú. Agus cuirimid ábhar luachmhar ar fáil, ábhar ar éirigh leis sa tástáil i dtaobh an féidir é a chur i ngníomh nó nach féidir. Tá réitigh phraiticiúla ar na dúshláin atá amach romhainn le fáil inár dtograí, ar tograí iad atá bunaithe go mór ar an gcomhdhearcadh.

Sin é an tráth is mó a fheictear CESE i mbarr a mhaitheasa, agus é i mbun geallsealbhóirí a chur i dteagmháil le chéile, guth láidir glé a thabhairt dóibh agus réitigh phraiticiúla a chur ar fáil atá cothrom do gach earnáil.

Le sainordú nua tugtar deis dúinn leanúint de na rudaí a dhéanaimid go maith, agus na rudaí nach ndéanaimid go maith a laghdú nó deireadh a chur leo.

Is é meon an Choiste seo ná iad siúd a bhfuil fonn nach beag orthu a bheith éifeachtach a aithint, agus é a chur ar a gcumas tionchar suntasach a gcuid oibre a chinntiú.

Táim ag súil go mór le teagmháil a dhéanamh le comhghleacaithe in institiúidí eile agus a chinntiú go gcloistear ár dtuairimí coiteanna. Mar an gcéanna, is mian liom a chinntiú go bhfuil an pobal i gcoitinne ar an eolas faoin nglacadh a bhíonn lenár gcuid oibre, agus faoin méid a dhéanaimid chun a chinntiú go gcuirtear tuairimí na sochaí sibhialta san áireamh nuair a bhíonn na cinntí deiridh á ndéanamh.

Ar deireadh, bainfimid úsáid, mar a dhéanaimid i gcónaí, as ár n-acmhainní chun idirphlé a éascú idir geallsealbhóirí eile, chun teagmháil a dhéanamh le páirtithe eile seachas ár mbaill féin agus chun nasc ceart a dhéanamh idir an tsochaí shibhialta agus institiúidí an Aontais Eorpaigh. 

Táim ag tnúth le téarma oifige dhá bhliain go leith a bheidh gnóthach agus táirgiúil.

 
 

Cillian Lohan, Leas-Uachtarán um an gCumarsáid in CESE