Nasmerovanie finančných zdrojov do ekologických a sociálnych investícií

Priemyselný sektor bude v dôsledku opatrení EÚ na odvrátenie klimatickej krízy čeliť veľkým výzvam. Ako možno zaistiť udržateľné financovanie v záujme splnenia cieľov Európskej zelenej dohody a zároveň zabezpečiť, aby európsky priemysel zostal konkurencieschopný? Táto zložitá otázka bude predmetom webinára EHSV, ktorý sa uskutoční 18. októbra.

Udržateľné financie by mali podporovať splnenie cieľov Európskej zelenej dohody tým, že nasmerujú súkromné investície do podnikov a projektov podporujúcich prechod ku klimaticky neutrálnemu hospodárstvu, ktoré je odolné proti zmene klímy, efektívne využíva zdroje a je spravodlivé. Ide o výzvu, ktorej musia čeliť spoločne finančný sektor, podniky, regulačné orgány a občania.

Na webinári s názvom Nasmerovanie finančných zdrojov do investícií, ktoré sú v súlade s environmentálnymi a sociálnymi kritériami a kritériami riadenia, si účastníci panelových diskusií a zástupcovia externých zainteresovaných strán vymenia prostredníctvom videokonferencie názory na to, ako možno čo najlepšie dosiahnuť tieto synergie a zabezpečiť udržateľné financovanie.

Webinár je v poradí tretím v sérii podujatí v rámci novej priemyselnej stratégie EÚ, ktoré organizuje EHSV so zámerom prispieť k formovaniu budúcej priemyselnej politiky EÚ po skončení pandémie COVID-19. Tieto podujatia vyvrcholia v marci 2022 významnou konferenciou, na ktorej bude EHSV diskutovať o svojich zisteniach s francúzskym predsedníctvom Rady EÚ a Európskou komisiou.

Ďalšie informácie a prihlášku na webinár nájdete tu.
Získajte viac informácií o sérii webinárov s názvom Cesta k našej priemyselnej budúcnosti. (dm)