Διοχέτευση χρηματοδοτικών πόρων σε πράσινες και κοινωνικές επενδύσεις

Ο κλάδος της βιομηχανίας θα αντιμετωπίσει μείζονες προκλήσεις ως αποτέλεσμα των ενωσιακών μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Πώς μπορεί να αναπτυχθεί βιώσιμη χρηματοδότηση προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και ταυτόχρονα να διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας; Διαδικτυακό σεμινάριο της ΕΟΚΕ θα εξετάσει αυτό το ακανθώδες ζήτημα στις 18 Οκτωβρίου.

Η βιώσιμη χρηματοδότηση θα πρέπει να στηρίζει την υλοποίηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας μέσω της διοχέτευσης ιδιωτικών επενδύσεων σε επιχειρήσεις και έργα που προωθούν τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη, κλιματικά ανθεκτική, αποδοτική από πλευράς πόρων και δίκαιη οικονομία – μια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί από κοινού από τον χρηματοπιστωτικό τομέα, τις επιχειρήσεις, τις ρυθμιστικές αρχές και τους πολίτες.

Στο διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Διοχέτευση των χρηματοδοτικών πόρων σε επενδύσεις σύμφωνα με κριτήρια που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση», οι συμμετέχοντες ομιλητές και εξωτερικοί εμπειρογνώμονες θα εξετάσουν, μέσω βιντεοδιάσκεψης, τον βέλτιστο τρόπο επίτευξης των εν λόγω συνεργιών και ανάπτυξης της απαιτούμενης βιώσιμης χρηματοδότησης.

Το διαδικτυακό σεμινάριο είναι το τρίτο μιας σειράς εκδηλώσεων σχετικά με μια νέα βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ που διοργανώνει η ΕΟΚΕ για να συνδράμει στη διαμόρφωση της βιομηχανικής πολιτικής της ΕΕ για το μέλλον στον απόηχο της κρίσης COVID-19. Η σειρά αυτή θα ολοκληρωθεί με μείζονα διάσκεψη τον Μάρτιο του 2022, κατά την οποία η ΕΟΚΕ θα συζητήσει σχετικά με τα ευρήματά της με τη γαλλική Προεδρία της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Μάθετε περισσότερα και/ή εγγραφείτε στο διαδικτυακό σεμινάριο: σύνδεσμος
Μάθετε περισσότερα για τη σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων «Η πορεία προς το βιομηχανικό μας μέλλον» (dm)