Členovia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru navštívia vo februári a marci tridsaťpäť škôl v členských štátoch EÚ a siedmich kandidátskych krajinách, aby ich pripravili na zhromaždenie mládeže „Vaša Európa, váš názor“, ktoré sa bude konať 23. a 24. marca 2023 v Bruseli.

V tomto roku sa uskutoční už 14. ročník podujatia EHSV pre mládež „Vaša Európa, váš názor“ a po trojročnej prestávke v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 sa vráti do pôvodného formátu s osobnou účasťou. Cieľom podujatia s názvom Dialógy o demokracii s mládežou je pomôcť mladým ľuďom pochopiť, čo predstavujú európske hodnoty a čo znamená aktívne občianstvo v participatívnej demokracii.
 

Členovia EHSV, ktorí pôsobia ako mentori študentov v tomto praktickom úvode do zastupiteľskej demokracie EÚ, v súčasnosti navštevujú vybrané školy vo svojej krajine (na fotografii je podpredseda EHSV Cilian Lohan so študentmi zo školy v Írsku, ktoré je jeho krajinou).

Šestnásť- až osemnásťroční študenti následne pricestujú v marci do Bruselu a zúčastnia sa na seminároch a pracovných skupinách s cieľom dosiahnuť konsenzus.

Ich návrhy na podporu zapojenia mládeže a aktívneho občianstva sa potom predložia európskym inštitúciám a európskym tvorcom politík a politickým činiteľom na vysokej úrovni.
Cieľom tohto podujatia je zlepšiť povedomie o tom, ako môžu skupiny s rozdielnymi názormi dospieť k spoločenskej dohode.

Samotné podujatie sa uskutoční 23. a 24. marca. Na podujatí vystúpia títo rečníci:

  • predsedníčka EHSV Christa Schweng
  • podpredseda EHSV Cillian Lohan
  • podpredsedníčka Podvýboru pre daňové otázky Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), najmladšia politička zvolená za poslankyňu Európskeho parlamentu
  • člen správnej rady Európskeho fóra mládeže Ismael Páez Civico
  • generálna riaditeľka GR pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru (Európska komisia) Themis Christophidou.

Podrobnejšie informácie o podujatí #YEYS2023 sú k dispozícii na oficiálnom webovom sídle podujatia. (ab)