I februar og marts besøger medlemmer af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg femogtredive skoler i EU's medlemsstater og syv kandidatlande for at forberede dem til ungdomsplenarforsamlingen "Dit Europa, din mening!", som finder sted i Bruxelles den 23.-24. marts 2023.

I år afholdes EØSU's arrangement for unge "Dit Europa, din mening!" (YEYS) for 14. gang og vender tilbage i et format med personligt fremmøde efter tre års pause på grund af covid-19. Emnet for arrangementet er "Ungdomsdialoger om demokrati". Det sigter mod at hjælpe unge med at forstå, hvad de europæiske værdier står for, og hvad aktivt medborgerskab vil sige i et deltagelsesbaseret demokrati.
 

De EØSU-medlemmer, der fungerer som mentorer for eleverne i denne praktiske indførelse i det repræsentative demokrati på EU-plan, har nu indledt deres besøg på den udvalgte skole i deres land (på billedet ses EØSU's næstformand Cillian Lohan sammen med elever fra skolen i hans land, Irland).

De 16-18-årige elever vil derefter komme til Bruxelles i marts og deltage i workshopper og arbejdsgrupper for at nå til enighed om de drøftede emner.

Deres forslag om fremme af unges deltagelse og aktive medborgerskab vil derefter blive forelagt EU-institutionerne og europæiske politikere og beslutningstagere på højt plan.
Ungdomsarrangementet har til formål at øge bevidstheden om den måde, hvorpå grupper med forskellige interesser opnår sociale aftaler.

Det afsluttende arrangement finder sted den 23.-24. marts. Følgende talere deltager:

  • EØSU's formand, Christa Schweng
  • EØSU's næstformand for kommunikation, Cillian Lohan
  • Kira Marie Peter-Hansen, den yngste politiker, som nogensinde er blevet valgt til Europa-Parlamentet (De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance), næstformand for Underudvalget om Skatteanliggender
  • Ismael Páez Civico, bestyrelsesmedlem i Det Europæiske Ungdomsforum
  • Themis Christophidou, generaldirektør for uddannelse, ungdom, sport og kultur i Kommissionen

Læs mere om #YEYS2023 på hjemmesiden. (ab)