Sledujte slávnostné odovzdávanie Ceny za občiansku solidaritu za rok 2020