Гледайте церемонията по присъждането на Наградата за гражданска солидарност за 2020 г.