În avizul său pe tema „Îmbunătățirea protecției mediului prin intermediul dreptului penal”, adoptat în sesiunea plenară din martie, CESE a sugerat ca UE să impună sancțiuni penale pentru un număr cât mai mare de infracțiuni împotriva mediului.

Raportul a analizat noua propunere de directivă a UE privind infracțiunile împotriva mediului și a sugerat modalități practice pentru ca aceasta să devină cu adevărat eficace, proporțională și disuasivă.

CESE a salutat extinderea listei infracțiunilor împotriva mediului de la nouă la optsprezece, dar crede că directiva ar trebui să acopere cât mai multe tipuri de infracțiuni împotriva mediului. Consideră, de asemenea, că limitele maxime ale sancțiunilor ar trebui să fie mult mai ridicate pentru ca acestea să fie eficiente, proporționale și disuasive.

O altă propunere formulată în raport este ca infracțiunile împotriva mediului să fie sub jurisdicția Parchetului European, deoarece se știe că multe dintre acestea au legătură cu criminalitatea organizată.

De asemenea, CESE solicită ca ecocidul să fie inclus în directivă și să fie definit ca „un act ilegal sau nejustificat comis în deplina cunoștință a faptului că există o probabilitate considerabilă ca respectivul act să aibă ca rezultat daune extinse sau pe termen lung asupra mediului”. CESE observă că conflictele armate sunt practic întotdeauna, prin definiție, ecocide. 

Infracțiunile împotriva mediului reprezintă a patra categorie de infracțiuni în ordinea rentabilității la nivel mondial, iar numărul lor este în creștere în UE. Deși condamnările la nivel transfrontalier pentru infracțiunile împotriva mediului nu au crescut în mod semnificativ, rata acestor infracțiuni comise în Europa a crescut.
Cu toate acestea, CESE subliniază că reformarea directivei nu este suficientă. Una dintre deficiențele semnalate în evaluările actualei directive este punerea în aplicare în statele membre. CESE subliniază necesitatea de a consolida lanțul de asigurare a respectării legislației și sugerează statelor membre ale UE să instituie forțe de poliție, procurori, judecători și instanțe judecătorești specializate în domeniul infracțiunilor împotriva mediului.

Directiva privind infracțiunile împotriva mediului din 2008 este principalul instrument cu caracter obligatoriu în vigoare în UE pentru combaterea infracțiunilor împotriva mediului. O evaluare efectuată în 2019 și 2020 a arătat că nu a avut un efect semnificativ pe teren. În ultimul deceniu, numărul cazurilor de infracțiuni împotriva mediului anchetate și condamnate cu succes a rămas scăzut, sancțiunile impuse au fost insuficient de disuasive și nu a existat o cooperare transfrontalieră sistematică. În urma evaluării, Comisia a decis să înlocuiască acest act legislativ cu o nouă directivă a UE. (mr)