Grupa ds. europejskiego semestru

This page is also available in

Grupa ds. europejskiego semestru (ESG) koordynuje, wzmacnia i wspiera prace prowadzone w ramach sekcji EKES-u/CCMI w odniesieniu do europejskiego semestru. Europejski semestr to roczny cykl koordynacji polityki gospodarczej, od 2018 r. uzupełniony o działania wynikające z europejskiego filaru praw socjalnych. W związku z kryzysem gospodarczym, społecznym i politycznym w Europie semestr stał się centralnym punktem dyskusji na temat reform w Europie. EKES uznał jego rosnące znaczenie i w decyzji Prezydium z dnia 5 grudnia 2017 r. podjął decyzję o zastąpieniu swojego Komitetu Sterującego ds. Strategii „Europa 2020” organem, który skupiłby się na europejskim semestrze i na analizie wniosków europejskiego społeczeństwa obywatelskiego dotyczących wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.