Gdy Portugalia przejmuje stery w Radzie UE i nadaje agendzie społecznej priorytetowe znaczenie, EKES organizuje wystawę wirtualną prac portugalskiej artystki Marii Reisy Rochy. Wystawa ta jest jest afirmacją kontaktów międzyludzkich i solidarności.

Hand in Hand to seria ilustracji oraz krótkich nagrań wideo Marii Reis Rochy (https://www.mariareisrocha.com/) dotyczących palących kwestii społecznych, takich jak zdrowie psychiczne, udział w życiu społecznym i przemiany społeczne, wysokiej jakości kształcenie, powszechny dostęp do opieki zdrowotnej, walka z ubóstwem i rasizmem oraz prawa dzieci.

Tematy te są ściśle związane z priorytetami prezydencji portugalskiej (odporna, socjalna, zielona, cyfrowa i globalna Europa), która rozpoczyna się 1 stycznia 2021 r.

Ze względu na pandemię COVID-19 wystawę – jako premierę kulturalną – będzie można obejrzeć w formacie cyfrowym od 15 stycznia do 15 lutego 2021 r.https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/hand-hand (ck).