В момента, когато Португалия застава начело на ЕС и извежда социалната програма на преден ред в приоритетите, ЕИСК организира виртуална изложба на творбите на португалската художничка Мария Реиш Роша, които изтъкват връзките между хората и солидарността.

Ръка за ръка“ представя поредица от илюстрации и кратки видеоматериали на Мария Реиш Роша (https://www.mariareisrocha.com/), посветени на горещи социални въпроси като психичното здраве, социалното участие и трансформация, качественото образование, всеобщия достъп до здравни грижи, борбата с бедността и расизма и правата на детето.

Тези теми са тясно свързани с приоритетите на португалското председателство (издръжлива Европа, социална Европа, екологосъобразна Европа, цифрова Европа и глобална Европа), което започва на 1 януари 2021 г.

Поради пандемията от COVID-19 ще можете да видите изложбата, която се представя за първи път, в цифров формат от 15 януари до 15 февруари 2021 г. на следния адрес: https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/hand-hand (ck)