Lauksaimniecības, lauku attīstības un vides specializētā nodaļa (NAT)

Lauksaimniecības, lauku attīstības un vides specializētā nodaļa (NAT) atbild par daudziem un dažādiem jautājumiem, piemēram, kopējā lauksaimniecības politika (KLP), pārtikas nozares ilgtspēja, vides aizsardzība, aprites ekonomika, ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošana un klimata pārmaiņas.

Gaisa kvalitāte, bioloģiskā daudzveidība, atkritumu apsaimniekošana, zivsaimniecība, mežsaimniecība, bioloģiskā lauksaimniecība, pārtikas nekaitīgums, dzīvnieku labturība un civilā aizsardzība ir daži konkrēti temati, ko izskata NAT.

Tā ne tikai izstrādā atzinumus, bet arī rīko daudzas uzklausīšanas sanāksmes un konferences, lai uzzinātu, kāds ir pilsoniskās sabiedrības pārstāvju viedoklis. Tai ir plašs kontaktpersonu tīkls ES iestādēs, valstu iestādēs, ekonomikas un sociālo partneru vidū un nevalstiskajās organizācijās.

Mēs esam pārliecināti, ka labāka lauksaimniecības un vides politika var sniegt risinājumus, lai novērstu ekonomikas krīzi, kas tik postoši ir skārusi Eiropas izaugsmi, nodarbinātību un pirktspēju.

Mums ir jāsaglabā 40 miljoni darbvietu lauksaimniecības nozarē, jāaizsargā meži un lauki, kā arī jāpārtrauc pārtikas izšķērdēšana, jo pašlaik trešā daļa no mūsu saražotajiem produktiem nonāk atkritumos.

Paturot prātā šo mērķi, specializētā nodaļa nesen izskatīja tādus praktiskus jautājumus kā KLP reforma, līdzsvarota teritoriālā attīstība, ilgtspējīgas pārtikas sistēmas, Parīzes klimata nolīguma īstenošana un pāreja uz ilgtspējīgāku Eiropas nākotni.

Downloads

NAT work programme 2023-2025
End of mandate report 2020-2023 NAT section
NAT secretariat – organigram 2024