Unutarnja savjetodavna skupina EU-a za Republiku Koreju - Related Publications and other work