Viestintä kriisiaikana

Viestinnästä vastaava ETSK:n varapuheenjohtaja Isabel Caño Aguilar kertoo covid-kokemuksistaan sarjan viimeisessä, ranskankielisessä osassa. Hän kuvailee, miten pandemia on muuttanut ETSK:n koko viestintätyötä ja nostanut solidaarisuuden ja sitoutumisen kaikkien työtehtävien ja aloitteiden keskeisiksi käsitteiksi, alkaen kansalaissolidaarisuuden palkinnosta 2020. Varapuheenjohtajan mukaan mikään ei palaudu täysin ennalleen pandemian jälkeen. ”Meidän vastuullamme on reagoida tilanteeseen ja tehdä Euroopasta vahvempi. Euroopan kansalaiset odottavat sitä meiltä.”

Kerro minulle...

Artikkelisarja otsikolla ”Kerro minulle...” päättyy. Nämä viimeiset artikkelit rikastuttavat pandemian alkamisesta lähtien seuranamme ollutta henkilökohtaisten viestien kokoelmaa. Niissä kerrotaan vilpittömällä tavalla tästä vastentahtoisesta eristäytymisen ajasta meitä koskettaen, meitä kannustaen etsimään kauneutta muista, kiinnittämään aiempaa enemmän huomiota elämän merkityksellisyyteen ja olemaan vahvemmin tietoisia siitä, kuinka tärkeää on tarttua hetkeen tässä ja nyt.

Kielivaihtoehdot:

Pääkirjoitus

Meneillään olevana nopeiden muutosten aikana olemme nähneet, miten haavoittuvia demokratiamme, yhteiskuntamme ja planeettamme voivat olla. 

Kun aloitin kauteni komitean puheenjohtajana huhtikuussa 2018, ajatuksenani oli, että meidän on löydettävä uudelleen renessanssin humaani henki, jotta saisimme ohjattua Euroopan nopeammin kestävälle pohjalle. Tiedostin brexit-ratkaisun jälkeen ja Euroopan parlamentin vaalien edellä, että kansalaisyhteiskunnalla on keskeinen rooli talouden toimintamallien muuttamisessa kestävämmiksi ja älykkäämmiksi.

Kun toimikauteni päättyy tässä kuussa, voin todeta, että Euroopan unioni on jälleen osoittanut sitkeytensä. Nationalistit ja euroskeptikot hävisivät EU-vaalit, ja covid-19-pandemia on vienyt vääjäämättä pontta heidän tekaistuilta tarinoiltaan. EU on ryhtynyt ennennäkemättömiin toimenpiteisiin ja murtanut muutamassa kuukaudessa tabuja, jotka vaikuttivat kiveen hakatuilta. Se on suojellut näin kansalaisiaan ja yhteisöjään ja investoinut vahvaan tulevaisuusstrategiaan kaikkien aikojen laajimman yhteisymmärryksen pohjalta.

Tärkeitä päivämääriä

6.–7. lokakuuta 2020, Bryssel
Tervetuliaistapahtuma ETSK:n uusille jäsenille

27.–29. lokakuuta 2020, Bryssel
ETSK:n uudelleenjärjestäytymistäysistunto

Karolina Dreszer-Smalec: "Koronaviruksen opetukset"

Maaliskuussa 2020 aloimme ymmärtää, että covid-19-pandemia on enemmän kuin vain pelkkä terveyskriisi ja että se vaikuttaisi moniin elämämme osa-alueisiin. Järjestöille ja aktivisteille oli niin ikään selvää, että joutuisimme vastaamaan uudenlaisiin haasteisiin päivittäisessä työssämme. Tilanne osoittautui lopulta vielä huonommaksi kuin mitä olimme odottaneet.

Martin Siecker: Elämä voi olla valoisampaa

Haluaisinko jakaa korkeintaan 2 000 merkin rajoissa ajatuksiani, mietteitäni ja tuntemuksiani koronakriisistä? Merkkimäärä ei ole suuri, kun kyseessä on näin vaikuttava tapahtuma. Yksi merkki vuosisataa kohden. Tässä kuitenkin yksityisiä, kaoottisia ajatuksiani.

Jože Smole: ”Ulos kriisistä yhtenäisinä ja entistä vahvempina”

Jouduimme tilanteeseen, jollaista emme olleet kokeneet koskaan aikaisemmin. Virus oli yhtäkkiä täällä ja levisi hyvin nopeasti, minkä johdosta koko maa asetettiin totaalikaranteeniin. Koska tilanne oli ennennäkemätön, meillä ei ollut kokemusta siitä, miten se voitaisiin hoitaa mahdollisimman tehokkaasti.

Janusz Pietkiewicz: Julkiset palvelut ja pandemia

Helmikuun kääntyessä maaliskuuksi, valmistelutyön ja keskustelujen lomassa, liityimme bulgarialaisten ystäviemme riemukkaaseen maaliskuun martenitsa-juhlaan, kuten aina tuohon aikaan vuodesta. Meillä oli valko-punaisesta langasta punotut kapeat rannekkeet, ja lahjoitimme toisillemme pieniä villaisia räsynukkeja tuomaan hyvää onnea.

Giulia Barbucci: Ammattiliittojen ääni on ollut näinä kuukausina kuuluvampi kuin koskaan aikaisemmin

11. maaliskuuta, takaisin kotona Roomassa. Tunnelma on painostava ja hätääntynyt: Pohjois-Italiassa kuolee jo ihmisiä. Tyttäreni Ilaria on palannut kotiin opiskelukaupungistaan Milanosta, ja vanhempi tyttäreni Miriam, joka asuu ja työskentelee Barcelonassa, on hyvin huolissaan.

Dilyana Slavova – Covid-19-kriisi on opettanut minut jatkamaan omia hankkeitani

Pandemian vaikutuksesta rajat tulivat jälleen näkyviin Euroopassa, joskus jopa yhden maan sisällä. Voisi ajatella, että tämän vuoksi mahdollisuudet alueiden ja kuntien kansainväliseen yhteistyöhön olisivat kaventuneet. Itse asiassa on käynyt aivan päinvastoin.

Claudine Otto: Riippumattomampi asema globalisaatioon nähden on rakennettava Euroopan tasolla

Kadut tyhjenivät välittömästi, kun liikkumisrajoituksista oli ilmoitettu. Hätkähdyttävintä on hiljaisuus. Enää ei juosta asioilla, matkusteta ulkomaille parin tunnin kokouksiin, soiteta äänitorvia liikenteessä, odoteta bussia, joka ei tule...

Renate Heinisch: Yhdessä yksinäisyyttä vastaan

Koronaepidemian aikana olen apteekkarina pohtinut intensiivisesti sukupuolispesifistä lääketiedettä. Covid-kriisin esiin nostamat sukupuolien väliset erot ovat hätkähdyttäviä erityisesti mielenterveyden alalla.

Miehet päätyvät naisiin verrattuina todennäköisemmin tehohoitoon ja kuolevat useammin, erityisesti nuoremmat miehet.

Laure Batut: pelkoa, sopeutumista – ja mitä sen jälkeen?

Ensireaktiona pelko ja järkytys

Ensin tuli aito pelko, joka pysäytti kaiken ja sai jokailtaisia kuolinlukuja kuunnellessa pelkäämään omien hauraiden läheisten – niin nuorten kuin vanhojenkin – puolesta. Pelko sai muistamaan, että uhka vaanii kaikkialla.

Bente Sorgenfrey: Keskityin omassa elämässäni keskeisiin asioihin

Kun koronaviruskriisi puhkesi Tanskassa 11. maaliskuuta, kollegoilleni ja minulle tuli kiire varmistaa jäsenillemme hallitut sulkutoimet. Monet työntekijät joutuivat tekemään etätyötä kotonaan, toisten oli jatkettava työskentelyä stressaavissa olosuhteissa sairaaloissa, hoivakodeissa ja palvelualalla, koska ne olivat toiminnassa koko kriisin ajan. Selkeät vastaukset ja tiivis yhteistyö kollegojen kanssa olivat välttämättömiä. 

Arnaud Schwartz: Terveydellinen, ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kriisi: tehkäämme yhteistyötä elinkelpoisen maailman hyväksi

Yhteistyö, joka on kaikkea muuta kuin kansallismielistä itseensä käpertymistä ja viehtymystä autoritaarisuuteen, on ratkaisevan tärkeää Euroopan tasolla. Jäsenvaltioiden välinen toiminta viruksen taltuttamiseksi mutta myös sen syiden ja seurausten torjumiseksi on ehdottoman välttämätöntä, etenkin kun tulevat pandemiat – kuten myös ympäristösaasteet, ilmasto-olojen häiriintyminen ja biodiversiteettikriisi – eivät tunne rajoja.

Uutisia ETSK:sta

Viestinnästä vastaava varapuheenjohtaja Isabel Caño Aguilar: tämä on vain näkemiin

Kaikelle on aikansa. Nyt on tullut aika sanoa näkemiin. Olemme viettäneet kaksi ja puoli vuotta yhdessä. Minulla on ollut kunnia olla huhtikuusta 2018 viestinnästä vastaavana varapuheenjohtajana budjettiasioista vastaavan varapuheenjohtajan Milena Angelovan rinnalla.

Budjettiasioista vastaava varapuheenjohtaja Milena Angelova: Parhaan toiminväylän valinta

Euroopan unionilla on käsillä historiansa dynaamiset, ratkaisevat hetket. Unioni tarvitsee koordinoitua toimintaa ja synergiaa kaikilta toimielimiltä, kaikilta sidosryhmiltä ja kaikilta Euroopan kansalaisilta, jotta se löytää oikean strategian, jolla vastata menestyksekkäästi kaikkiin haasteisiin ja suoriutua vahvana globaalina toimijana.

Tekoäly: EU:n lainsäädännössä olisi asetettava turvalliset rajat suuririskisille sovelluksille

Biometrisen tunnistamisen tunteiden jäljittämistä, valvontaa ja havainnointia varten ei pitäisi kuulua EU:n ihmiskeskeiseen tekoälyyn, ETSK sanoo heinäkuun täysistunnossa hyväksytyssä vastauksessaan tekoälyä käsittelevään komission valkoiseen kirjaan.

Sukupuolten tasa-arvoa koskevassa EU:n strategiassa ei pidä jättää huomioimatta covid-19-kriisin haitallisia vaikutuksia naisiin

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) kehottaa Euroopan komissiota panemaan ripeästi täytäntöön uuden sukupuolten tasa-arvostrategiansa ja puuttumaan samalla covid-19-pandemian vahingollisiin tasa-arvovaikutuksiin, jotka ovat entisestään pahentaneet vallitsevaa sukupuolten välistä sosiaalista ja taloudellista eriarvoisuutta sekä lisänneet naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja heihin kohdistuvia syrjinnän eri muotoja.

Ilmastoneutraaliuden saavuttaminen riippuu suuresti EU:n kyvystä olla yhteydessä kansalaisiinsa

Ilmastoneutraaliuden saavuttaminen riippuu suuresti EU:n kyvystä olla yhteydessä kansalaisiinsa. Ilmasto- ja ympäristöhaasteisiin vastaamisesta on tullut EU:n ensisijainen painopiste. EU:n on tehtävä merkittäviä muutoksia hyvinvointitalouden edistämiseksi, olipa sitten kyse ilmastonmuutoksesta tai ilmastohätätilasta.

ETSK vaatii tietojenvaihtoa digitaali- ja yhteistyötaloutta ajatellen

ETSK kehottaa EU:n jäsenvaltioita tehostamaan koordinointia verotuskysymyksissä Euroopan ja kansainvälisellä tasolla digitaali- ja yhteistyötaloutta silmällä pitäen. Uudella talouden alalla sovellettavan veropolitiikan tiiviimpi koordinointi sekä välineiden ja käytännön ratkaisujen kehittäminen voisivat parantaa verosäännösten noudattamista, varmistaa reilun kilpailun ja avata tämän uuden talouden alan koko potentiaalin.

ETSK kannattaa Euroopan rautateiden teemavuotta 2021

Raideliikenteellä pitäisi olla merkittävä rooli EU:n tulevassa liikkuvuuspolitiikassa, ja siitä olisi tultava ensisijainen liikennemuoto. Tästä syystä ETSK kannattaa vilpittömästi Euroopan komission ehdotusta julistaa vuosi 2021 Euroopan rautateiden teemavuodeksi.

ETSK korostaa kaupan keskeistä roolia edistettäessä talouden kestäväpohjaista elpymistä covid-19-kriisistä

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) hyväksyi heinäkuun täysistunnossaan lausunnon Euroopan komission viimeisimmästä vapaakauppasopimusten täytäntöönpanoa koskevasta vuosikertomuksesta, joka kattaa vuoden 2018. ETSK:n mukaan ”kaupalla on keskeinen rooli edistettäessä talouden kestäväpohjaista elpymistä ja autettaessa yrityksiä rakentamaan ja organisoimaan uudelleen arvoketjujaan, jotka ovat häiriytyneet”. Samalla komitea pahoittelee, ettei kansalaisyhteiskunnan seurantatyö ”näy täytäntöönpanokertomuksessa juuri lainkaan”.

Koronaviruskriisi: ETSK katsoo, että EU:n yritysten tulisi uudistaa liiketoimintamalliaan

Meidän on muutettava liiketoimintatapojamme Euroopassa ja muualla maailmassa, mutta EU:n pitkän aikavälin kestäväpohjaisen talouskasvun tavoitteiden olisi pysyttävä tulevaisuutemme tukipilareina covid-19-kriisistä huolimatta.

Alituiset muutokset vaarantavat Euroopan laajuisen liikenneverkon valmiiksi saattamisen

Alituiset muutokset EU:n jäsenvaltioiden sisäisissä poliittisissa painopisteissä ovat perustavanlaatuinen este Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) hankkeiden oikea-aikaiselle toteuttamiselle, mikä herättää epäilyksiä siitä, onko ydinverkko mahdollista saattaa valmiiksi vuoteen 2030 mennessä.

Ilmaston lämpeneminen: ETSK perää uusia verotuksellisia toimenpiteitä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi

Uudet verot ja lisätoimenpiteet hiilidioksidipäästöjä vastaan ovat avuksi mutta eivät riitä: ilmaston lämpeneminen tulee todennäköisesti jatkumaan, ellei atmosfäärissä olevia hiilidioksidipäästöjä saada sieltä pois.

Globalisaatio ilman sääntelyä lisää eriarvoisuutta, ETSK toteaa

Kilpailukyvyn, innovoinnin ja työpaikkojen luomisen edistämisen tulisi olla prioriteettina maailmanlaajuisessa sääntely-yhteistyössä uudistetun monenvälisen kauppajärjestelmän kautta, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) toteaa Georgi Stoevin ja Thomas Studentin valmistelemassa ja ETSK:n heinäkuun täysistunnossaan hyväksymässä lausunnossa.

Uutisia ryhmiltä

ETSK kehottaa parantamaan maataloustuotteita koskevia suojalausekkeita kauppasopimuksissa

ETSK:n työnantajat-ryhmä

Heinäkuun täysistunnossa hyväksyttiin oma-aloitteinen lausunto maataloustuotteita koskevien suojatoimenpiteiden sisällyttämisestä EU:n kauppasopimuksiin.

Miten talous reagoisi, jos varmistettaisiin yhteiset vähimmäisvaatimukset työttömyysvakuutuksille kaikkialla Euroopassa?

ETSK:n työntekijät-ryhmä

Meneillään oleva covid-19-pandemia on muuttanut uhkaavan kriisin laajaksi taloudelliseksi taantumaksi, pudottanut bruttokansantuotetta eniten sataan vuoteen rauhan aikana ja vienyt miljoonia – työttömiä tai osa-aikaisia – työntekijöitä erilaisten tukijärjestelmien varaan. Vaikka sosiaalijärjestelmien tehtävänä on lieventää kriisin enimpiä vaikutuksia, niiden kyky varautua pandemian seurauksiin on yleensä yhtä huono kuin terveydenhuoltojärjestelmien, koska vuosia jatkuneet säästötoimet ovat heikentäneet niitä vuodesta 2008 lähtien.

ETSK:n ”moninainen Eurooppa” -ryhmän tilaama tuore tutkimus ”Kohti uutta konsensusta EU:n kansalaisyhteiskunnan arvoista ja niiden arvioinnista” on julkaistu

ETSK:n ”moninainen Eurooppa” -ryhmä

Onko kansalaisyhteiskunnan organisaatioilla Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Kreikassa, Unkarissa ja Puolassa yhteinen käsitys demokratian, oikeusvaltioperiaatteen ja yhteisvastuun arvoista?

Tuore tutkimus Kohti uutta konsensusta EU:n kansalaisyhteiskunnan arvoista ja niiden arvioinnista, jonka European Policy Centre (EPC) laati ETSK:lle komitean ”moninainen Eurooppa” -ryhmän pyynnöstä, osoittaa, että kansalaisyhteiskunnan organisaatioilla on tutkimuksen kohteena olevissa maissa taipumus määritellä nämä arvot yhteneväisellä tavalla, vaikka niiden tulkinnat yhteisvastuun käsitteestä eroavat enemmän kuin tulkinnat demokratiasta ja oikeusvaltioperiaatteesta.