Viestinnästä vastaava ETSK:n varapuheenjohtaja Isabel Caño Aguilar kertoo covid-kokemuksistaan sarjan viimeisessä, ranskankielisessä osassa. Hän kuvailee, miten pandemia on muuttanut ETSK:n koko viestintätyötä ja nostanut solidaarisuuden ja sitoutumisen kaikkien työtehtävien ja aloitteiden keskeisiksi käsitteiksi, alkaen kansalaissolidaarisuuden palkinnosta 2020. Varapuheenjohtajan mukaan mikään ei palaudu täysin ennalleen pandemian jälkeen. ”Meidän vastuullamme on reagoida tilanteeseen ja tehdä Euroopasta vahvempi. Euroopan kansalaiset odottavat sitä meiltä.”

Viestinnästä vastaava ETSK:n varapuheenjohtaja Isabel Caño Aguilar kertoo covid-kokemuksistaan sarjan viimeisessä, ranskankielisessä osassa. Hän kuvailee, miten pandemia on muuttanut ETSK:n koko viestintätyötä ja nostanut solidaarisuuden ja sitoutumisen kaikkien työtehtävien ja aloitteiden keskeisiksi käsitteiksi, alkaen kansalaissolidaarisuuden palkinnosta 2020. Varapuheenjohtajan...Lisää

Viestinnästä vastaava ETSK:n varapuheenjohtaja Isabel Caño Aguilar kertoo covid-kokemuksistaan sarjan viimeisessä, ranskankielisessä osassa. Hän kuvailee, miten pandemia on muuttanut ETSK:n koko viestintätyötä ja nostanut solidaarisuuden ja sitoutumisen kaikkien työtehtävien ja aloitteiden keskeisiksi käsitteiksi, alkaen kansalaissolidaarisuuden palkinnosta 2020. Varapuheenjohtajan mukaan mikään ei palaudu täysin ennalleen pandemian jälkeen. ”Meidän vastuullamme on reagoida tilanteeseen ja tehdä Euroopasta vahvempi. Euroopan kansalaiset odottavat sitä meiltä.”

Piilota

Artikkelisarja otsikolla ”Kerro minulle...” päättyy. Nämä viimeiset artikkelit rikastuttavat pandemian alkamisesta lähtien seuranamme ollutta henkilökohtaisten viestien kokoelmaa. Niissä kerrotaan vilpittömällä tavalla tästä vastentahtoisesta eristäytymisen ajasta meitä koskettaen, meitä kannustaen etsimään kauneutta muista, kiinnittämään aiempaa enemmän huomiota elämän merkityksellisyyteen ja olemaan vahvemmin tietoisia siitä, kuinka tärkeää on tarttua hetkeen tässä ja nyt.

Artikkelisarja otsikolla ”Kerro minulle...” päättyy. Nämä viimeiset artikkelit rikastuttavat pandemian alkamisesta lähtien seuranamme ollutta henkilökohtaisten viestien kokoelmaa. Niissä kerrotaan vilpittömällä tavalla tästä vastentahtoisesta eristäytymisen ajasta meitä koskettaen, meitä kannustaen etsimään kauneutta muista, kiinnittämään aiempaa enemmän huomiota eläm&auml...Lisää

Artikkelisarja otsikolla ”Kerro minulle...” päättyy. Nämä viimeiset artikkelit rikastuttavat pandemian alkamisesta lähtien seuranamme ollutta henkilökohtaisten viestien kokoelmaa. Niissä kerrotaan vilpittömällä tavalla tästä vastentahtoisesta eristäytymisen ajasta meitä koskettaen, meitä kannustaen etsimään kauneutta muista, kiinnittämään aiempaa enemmän huomiota elämän merkityksellisyyteen ja olemaan vahvemmin tietoisia siitä, kuinka tärkeää on tarttua hetkeen tässä ja nyt.

Kiitämme jäseniä, jotka ovat osallistuneet artikkelisarjamme viimeiseen julkaisuun: Claudine Ottoa, Giulia Barbuccia, Laure Batut’ta, Bente Sorgenfreya, Karolina Dreszer-Smalecia, Dilyana Slavovaa, Renate Heinischia, Janusz Pietkiewiczia, Jože Smolea, Martin Sieckeria ja Arnaud Schwartzia.

Kiitämme koko ETSK-infon työryhmän puolesta niitä 27 jäsenvaltion 43:a edustajaa, jotka ovat uhranneet aikaansa ryhtyäkseen kirjoittamaan ja tarjotakseen lukijoille löytämisen ilon ja mahdollisuuden sukeltaa läpikäymäämme vaikeaa aikaa koskevien tunnetilojensa ja ajatustensa maailmaan.

Piilota