Ihmisten tasalta – 3. kausi, jakso 19 – Länsi-Balkanin maat Euroopan Unionin ovella

Länsi-Balkanin maiden pitkällinen liittymisprosessi on jälleen palannut EU:n asialistalle. Tässä Ihmisten tasalta -jaksossa käsitellään EU:n laajentumista ja Länsi-Balkanin maita, jotka ovat edenneet eri tahtia kohti EU-jäsenyyttä. 
 

Kielivaihtoehdot:

Pääkirjoitus

Samaan aikaan kun kirjoitan tätä, komitean postilaatikkoon tulvii hakemuksia vuoden 2022 kansalaisyhteiskuntapalkintoa varten. Haku käynnistettiin kesäkuun alussa, ja tarkoituksena on jokavuotiseen tapaan palkita kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja yksityishenkilöiden luovimpia ja merkittävimpiä hankkeita, jotka saavat meidät tuntemaan valtavaa ylpeyttä kansalaisyhteiskunnan eri puolilla Eurooppaa tekemästä fantastisesta ruohonjuuritason työstä.

Tärkeitä päivämääriä

Unelma Ukrainasta...

Olga Tšaiko, Kiovassa asuva ukrainalainen uutistoimittaja, joka raportoi yhteiskunnallisesta ja poliittisesta elämästä ja tällä hetkellä sotatoimista Ukrainassa, kommentoi yksinoikeudella ETSK-infolle Eurooppa-neuvoston 23. kesäkuuta 2022 tekemää päätöstä myöntää Ukrainalle EU:n ehdokasvaltion asema. Tutustu myös valokuvaan, jonka hän on valinnut havainnollistamaan meille tätä historiallista hetkeä.

Asian ytimeen

Asian ytimeen -kolumnissamme ETSK:n jäsenet kertovat näkemyksiään EU:n asialistalla olevista tärkeistä kysymyksistä. Tällä kertaa olemme pyytäneet komitean jäsentä Maurizio Mensia, joka on ETSK:n kesäkuun täysistunnossa hyväksytyn lausunnon ”EU:n sirusäädöksen vaikutukset puolustus-, ilmailu- ja avaruusteollisuuteen” esittelijä, kertomaan meille tiivistetysti, miksi tämä on tärkeä asia.

Maurizio Mensi sirusäädöksestä: puolustus-, ilmailu- ja avaruusteollisuuden tarpeita ei tule unohtaa

Puolijohteet ovat kaikkien digitaalisten tuotteiden keskeisiä osia ja olennaisen tärkeitä puolustus-, ilmailu- ja avaruusteollisuuden kannalta, vaikka näiden alojen osuus sirujen maailmanmarkkinoista on vain noin prosentti.
 

”Kysymyksen kohteena...”

Kysymyksen kohteena...

Sarjassamme ”Kysymyksen kohteena...” esitämme ETSK:n jäsenelle kysymyksen paljon puhutusta aiheesta, joka on tai jonka pitäisi olla Euroopan asialistalla etusijalla.

José Antonio Moreno Díaz: Naisiin kohdistuva väkivalta on ihmisoikeuskysymys

EU:n lähes 500 miljoonasta asukkaasta noin puolet on naisia. Euroopan unionin perusoikeusviraston vuonna 2014 tekemän tutkimuksen mukaan EU:ssa noin kolmannes naisista on kokenut väkivaltaa jossakin elämänsä vaiheessa pelkästään siksi, että he ovat naisia.

Arvaa, kuka on vieraanamme...

Yllätysvieras

Esittelemme Yllätysvieras-palstallamme ihmisiä, joiden työ käy inspiraatioksi muille ja jotka ovat kunnioitettavan määrätietoisia ja sitoutuneita siihen, mitä he tekevät.

Olga Tšaiko: Edessä on vielä pitkä matka

Yhtenä päivänä heräät ja huomaat maasi olevan sodassa.

Uutisia ETSK:sta

ETSK:n vuoden 2022 kansalaisyhteiskuntapalkinnon haku alkaa – aiheina nuoriso ja Ukraina

Tämän vuoden ETSK:n kansalaisyhteiskuntapalkinnon kaksi teemaa ovat paremman tulevaisuuden luominen nuorille ja Ukrainan sodan uhrien auttaminen.

ETSK antaa varauksettoman tukensa Ukrainan liittymiselle EU:hun

ETSK antoi vain viikkoa ennen Eurooppa-neuvoston huippukokousta päätöslauselman, jossa se tukee voimakkaasti EU:n ehdokasvaltion aseman varauksetonta myöntämistä Ukrainalle ja vahvistaa, että Euroopan kansalaisyhteiskunta sitoutuu tekemään ukrainalaisten kanssa yhteistyötä maan paremman jälleenrakentamisen hyväksi.

EU:n sirusäädös: tutkimuksen ja tuotannon välisen kuilun umpeen kurominen ei riitä häiriönsietokyvyn saavuttamiseen

ETSK toteaa uudessa lausuntopaketissa, että puolijohteiden koko arvoketjua on vahvistettava myös tuotannon loppuvaiheissa, missä covid-19-pandemia on paljastanut kriittisiä puutteita.

Maahanmuuttajien välineellistäminen ja Ukrainan pakolaiskriisi edellyttävät uutta alkua muuttoliikepolitiikalle

Valtion tukema maahanmuuttajien välineellistäminen, jolla pyritään horjuttamaan EU:ta, sekä Ukrainan sodasta johtuva ennennäkemätön pakolaisvirta edellyttävät EU:n muuttoliikepolitiikan tarkistamista. ETSK korostaa, että tarvitaan jäsenvaltioiden välistä solidaarisuutta ja taakanjakoa, jotta voidaan vastata yhteistuumin pakolaiskriiseihin. Samaan aikaan komitea korostaa tarvetta taata maahanmuuttajien turvallisuus ja ihmisoikeudet. 

Euroopan tulevaisuuskonferenssi: kaikki riippuu nyt jatkotoimista

Kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden viime vuoden yhteisponnistelut ovat tuottaneet tulosta, ja Euroopan tulevaisuuskonferenssi on onnistunut saamaan aikaan merkityksellisiä tuloksia eurooppalaisia koskevissa asioissa. Tämä oli ETSK:n puheenjohtaja Christa Schwengin viesti, kun hän toivotti demokratiasta ja väestökehityksestä vastaavan Euroopan komission varapuheenjohtaja Dubravka Šuican tervetulleeksi ETSK:n täysistuntoon 15. kesäkuuta 2022.

ETSK arvioi Euroopan ”kolmatta tietä” digitalisaatioon

Image
Professor Andrea Renda, CEPS

Digitaalisia oikeuksia ja periaatteita koskevan julistuksen ja datasäädöksen myötä EU ottaa taas kaksi uutta askelta kohti ihmiskeskeisen digitaalisen ympäristön luomista, todettiin ETSK:n kesäkuun täysistunnossa käydyssä keskustelussa.

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: ETSK kehottaa uudistuksiin järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan osallistumisen varmistamiseksi

Image
Left to right: Stefano Palmieri, Javier Doz Orrit, Brikena Xhomaqi, Luca Jahier, Gonçalo Lobo Xavier, Dragoș Pîslaru

Eurooppalaista ohjausjaksoa käsittelevä ryhmä toisti vuosikonferenssissaan kesäkuussa kehotuksensa huolehtia kansalaisyhteiskunnan osallistumisesta ohjausjaksoon ja ehdotti pysyvää, yhteistä investointien rahoitusmekanismia kriisi- ja reagointivalmiuden parantamiseksi.

Euroopan keskeiset teollisuudenalat kehottavat ETSK:ta omaksumaan mahdollisimman näkyvän roolin päätöksenteossa

Image
Pietro Francesco De Lotto and Christa Schweng

EU:n keskeisten teollisuudenalojen edustajat peräsivät teollisuuden muutoksia koskevan ETSK:n neuvoa-antavan työn 20-vuotisjuhlatilaisuudessa yhä datavetoisempia ja vielä paremmin tulevaisuuden haasteisiin vastaavia toimia covid-19-pandemiasta, Venäjän hyökkäyksestä, ilmastokriisistä sekä teollisuuden ja yhteiskunnan muutoksesta johtuvien häiriöiden korjaamiseksi.

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen kymmenvuotisjuhla: ETSK pyrkii tehostamaan aloitteiden vaikutusta

Image
Christa Schweng and Ann Hardt

ETSK:n 2. kesäkuuta 2022 järjestämässä tämänvuotisessa Eurooppalaisen kansalaisaloitteen päivä -tapahtumassa puhujat ja aktivistit korostivat, että kansalaisaloitteen vaikutusten tehostaminen lisäisi myös sen suosiota.

Uutisia ryhmiltä

Inflaatio kiihtyy, indeksikorotukset puuttuvat: työntekijöiden palkan ostovoima supistuu ja köyhyys kasvaa

ETSK:n työntekijät-ryhmä

On tartuttava toimeen, jotta työntekijät ja perheet, joiden toimeentulo on jo nykyisellään vaikeaa, eivät ajaudu silkkaan köyhyyteen, kun inflaatio syö heidän palkkansa ostovoimaa kuukausi kuukaudelta.

Puheenjohtajavaltio Tšekin tunnuslauseessa ”tehtävänä Eurooppa” on järkeä

Stefano Mallia, työnantajat-ryhmän puheenjohtaja

Puheenjohtajavaltio Tšekki on esittänyt käytännönläheisen ja dynaamisen ohjelman, jossa tuodaan hyvin esiin välittömät haasteemme.

Euroopan oikeudenmukaisen siirtymän konferenssi Irlannissa

Kansalaisyhteiskunnan organisaatiot -ryhmä

ETSK:n kansalaisyhteiskunnan organisaatiot -ryhmä järjesti yhteistyössä Irish Rural Linkin kanssa Irlannissa konferenssin tarkastellakseen oikeudenmukaista siirtymää eri näkökulmista.

ETSK:n tulevia kulttuuritapahtumia

Sukupuoleen perustuvan väkivallan torjuminen: kuuntele ensin

ETSK:ssa järjestettävässä videonäyttelyssä tuodaan esiin väkivallasta selvinneiden naisten järkyttävä todellisuus Euroopassa.

ETSK:n toiminta Tšekin puheenjohtajakaudella: heinäkuu–joulukuu 2022

Uudessa esitteessä tehdään selkoa siitä, miten ETSK aikoo auttaa saavuttamaan tulevan puheenjohtajavaltion Tšekin tavoitteet.