ELi sisenõuanderühm „Korea Vabariik“ - Related Publications and other work