Η Εσωτερική συμβουλευτική ομάδα «ΕΕ-Δημοκρατία της Κορέας» - Related Publications and other work