ES un Korejas Republikas vietējā konsultantu grupa - Related Publications and other work