ES un Korejas vietējā konsultantu grupa - Related Publications and other work