Selles veerus jagab tööstuse muutuste nõuandekomisjoni esimees Pietro De Lotto komitee seisukohti sinise kokkuleppe kohta, mis on üks ELi tegevuskava kõige tulisemaid teemasid, ja selle kohta, miks me vajame terviklikku veestrateegiat.