В тази рубрика Пиетро Де Лото, председател на Консултативната комисия по индустриални промени, споделя вижданията на ЕИСК относно „Синия пакт“, един от най-горещите въпроси в дневния ред на ЕС, и относно причините, поради които се нуждаем от всеобхватна стратегия за водите.