W tej rubryce Pietro De Lotto, przewodniczący Komisji Konsultacyjnej ds. Przemian w Przemyśle, przedstawia poglądy EKES-u na temat niebieskiego ładu – jednej z najważniejszych obecnie kwestii w programie UE – i wyjaśnia, dlaczego potrzebujemy kompleksowej strategii wodnej.