Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

This page is also available in

Displaying 71 - 80 of 171

Pages

Opinion
Εγκριθείσα on 26/10/2011
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/589-EESC-2011-1584
Σύνοδος ολομέλειας: 
475 -
Oct 26, 2011 Oct 27, 2011

Social enterprise is a key element of the European social model and fundamental for the success of the EU2020 strategy. By supporting and promoting social enterprise, Europe strengthens its growth and competitiveness potential and its capacity to create social value. The EESC supports the Commission's launch of a political framework and action plan to promote social enterprise in Europe. In its opinion, it stresses the importance of its implementation at both EU and Member State level as well.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Social entrepreneurship and social enterprise

Opinion
Εγκριθείσα on 21/09/2011
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/573-EESC-2011-1375
Σύνοδος ολομέλειας: 
474 -
Sep 21, 2011 Sep 22, 2011

The revised SBA for Europe marks a decisive new stage in the political recognition of SMEs and above all of micro-enterprises. This EESC opinion recommends that the European institutions, Member States and the regions adopt it as the basis for their SMEs policies as well as for their economic and industrial policies. It insists on recognising the SBA's "Think Small First" principle when drafting legislation for SMEs. The EESC notes that the SBA will not succeed unless a genuine "multi-stakeholder and multilevel governance partnership" is established where economic and social partners and all representative public and private stakeholders are involved in political discussions concerning SMEs.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Review of the "Small Business Act"

Opinion
Εγκριθείσα on 15/06/2011
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/574-EESC-2011-989
Σύνοδος ολομέλειας: 
472 -
Jun 15, 2011 Jun 16, 2011

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Interconnection of central registers

Downloads: 

Presentation 05.04.2011 on Interconnection of central registers

Opinion
Εγκριθείσα on 14/07/2010
Έγγραφα αναφοράς: 
TEN/404-EESC-2010-986
Σύνοδος ολομέλειας: 
464 -
Jul 14, 2010 Jul 15, 2010

SMEs and EU energy policy

Opinion
Εγκριθείσα on 14/01/2009
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/445-EESC-2009-38
Σύνοδος ολομέλειας: 
450 -
Jan 14, 2009 Jan 15, 2009

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Small Business Act

Opinion
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/517-EESC-2020-01749-00-01-PAC-TRA

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: COVID-19: European Structural and Investment Funds - Exceptional flexibility

Downloads: 

COVID-19: European Structural and Investment Funds - Exceptional flexibility

Pages