Χρηματοπιστωτικές αγορές

This page is also available in

Displaying 111 - 120 of 180

Pages

Opinion
Εγκριθείσα on 20/01/2011
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/527-EESC-2011-62
Σύνοδος ολομέλειας: 
468 -
Jan 19, 2011 Jan 20, 2011

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Corporate governance in financial institutions and remuneration policies

Opinion
Εγκριθείσα on 08/12/2010
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/537-EESC-2010-1617
Σύνοδος ολομέλειας: 
467 -
Dec 08, 2010 Dec 09, 2010

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: OTC derivatives, central counterparties and trade repositories

Opinion
Εγκριθείσα on 26/09/2007
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/202-EESC-2007-1262
Σύνοδος ολομέλειας: 
438 -
Sep 26, 2007 Sep 27, 2007

Financial market trends

Opinion
Εγκριθείσα on 17/01/2007
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/194-EESC-2007-085
Σύνοδος ολομέλειας: 
432 -
Jan 17, 2007 Jan 18, 2007

Recovery of claims

Pages