Χρηματοπιστωτικές αγορές

This page is also available in

Displaying 1 - 10 of 140

Pages

Opinion
Εγκριθείσα on 21/09/2022
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/577-EESC-2022-eesc-2022-01290-00-00-re-tra
Σύνοδος ολομέλειας: 
572 -
Sep 21, 2022 Sep 22, 2022

Information report: Evaluation of European Fund for Strategic Investment 2.0

Downloads: 

ECO/577 - Technical annex

Opinion
Εγκριθείσα on 13/07/2022
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/593-EESC-2022-01786
Σύνοδος ολομέλειας: 
571 -
Jul 13, 2022 Jul 14, 2022

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Central Securities Depositories review

Opinion
Εγκριθείσα on 23/03/2022
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/576-EESC-2021-06395
Σύνοδος ολομέλειας: 
568 -
Mar 23, 2022 Mar 24, 2022

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Review of the Markets in Financial Instruments Regulation (MiFIR) (consolidated tape)

Opinion
Εγκριθείσα on 23/03/2022
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/575-EESC-2021-06507
Σύνοδος ολομέλειας: 
568 -
Mar 23, 2022 Mar 24, 2022

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Review of the European Long-Term Investment Funds (ELTIFs) Regulation

Opinion
Εγκριθείσα on 23/03/2022
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/571-EESC-2021-06493
Σύνοδος ολομέλειας: 
568 -
Mar 23, 2022 Mar 24, 2022

The EESC welcomes the implementation of the remaining elements of the international standards agreed by the Basel Committee for Banking Supervision, from the perspective of both timing and substance, as they are meant to enhance the stability of the financial market in the EU, and thus not to expose European citizens to increased financial market risks. The EESC also stresses that financial market stability is a crucial prerequisite for overall economic stability, whereas the sound regulation and surveillance of the banking sector is essential in order to prevent the threat of turbulences and crisis.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Banking Package 2021

Opinion
Εγκριθείσα on 23/03/2022
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/574-EESC-2021-06391
Σύνοδος ολομέλειας: 
568 -
Mar 23, 2022 Mar 24, 2022

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: European Single Access Point (ESAP)

Opinion
Εγκριθείσα on 08/12/2021
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/570-EESC-2021-05706
Σύνοδος ολομέλειας: 
565 -
Dec 08, 2021 Dec 09, 2021

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Amendment to the Capital Requirements Regulation in the area of resolution ("daisy chain" proposal)

Pages