Χρηματοπιστωτικές αγορές

This page is also available in

Displaying 1 - 10 of 121

Pages

Opinion
Υπό επεξεργασία (updated on 02/12/2020)
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/920-EESC-2020
Σύνοδος ολομέλειας: 
559 -
Mar 24, 2021 Mar 25, 2021

The Retail Payments Strategy for the EU aims to bring safe, fast and reliable payment services to European citizens and businesses. It will make it easier for consumers to pay in shops and make e-commerce transactions safely and conveniently. It seeks to achieve a fully integrated retail payments system in the EU, including instant cross-border payment solutions. This will facilitate payments in Euro between the EU and other jurisdictions. It will promote the emergence of home-grown and pan–European payment solutions.

Ενημερωτικό σημείωμα: Retail payments for the EU (Communication)

Opinion
Υπό επεξεργασία (updated on 03/12/2020)
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/533-EESC-2020
Σύνοδος ολομέλειας: 
558 -
Feb 24, 2021 Feb 25, 2021

Ενημερωτικό σημείωμα: A Capital Markets Union for people and businesses – new action plan

Opinion
Υπό επεξεργασία (updated on 03/12/2020)
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/534-EESC-2020-04935
Σύνοδος ολομέλειας: 
558 -
Feb 24, 2021 Feb 25, 2021

Ενημερωτικό σημείωμα: Digital Finance Strategy for the EU

Opinion
Υπό επεξεργασία (updated on 03/12/2020)
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/535-EESC-2020-04982
Σύνοδος ολομέλειας: 
558 -
Feb 24, 2021 Feb 25, 2021

Ενημερωτικό σημείωμα: Crypto assets and distributed ledger technology

Opinion
Υπό επεξεργασία (updated on 18/12/2020)
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/538-EESC-2020-05237
Σύνοδος ολομέλειας: 
557 -
Jan 27, 2021 Jan 28, 2021

Ενημερωτικό σημείωμα: Euro area economic policy 2021

Opinion
Εγκριθείσα on 18/09/2020
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/510-EESC-2020-2020-00997
Σύνοδος ολομέλειας: 
554 -
Sep 16, 2020 Sep 18, 2020

The EESC proposes launching a European pact to effectively combat tax fraud, evasion and avoidance and money laundering. The Committee calls on the European Commission to promote a political initiative involving national governments and the other European institutions in achieving this goal, fostering the consensus needed for this and involving civil society. Cooperation between Member States should be the main pillar of the pact. The Committee urges the European institutions and the Member States to provide the financial and human resources required for the effective implementation of existing European legislation and to agree on a commitment to adopt all necessary new legislative and administrative measures to effectively combat tax offences and bad practices, money laundering and the activities of tax havens. This requires permanent evaluation of the outcome of implementing each measure.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Combat tax fraud, tax avoidance and money laundering

Downloads: 

Slideshow used by DG FISMA at the study group meeting ECO/510 on 8 June 2020

Opinion
Εγκριθείσα on 15/07/2020
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/523-EESC-2020-02886-00-00-AC-TRA
Σύνοδος ολομέλειας: 
553 - Jul 16, 2020

The EESC strongly supports the Commission's proposal – Next Generation EU – as a specific tool for a quick and effective recovery.

The EESC takes a very positive view of the Commission's two main decisions:

  1. to introduce an extraordinary financial recovery instrument as part of the multiannual financial framework
  2. to raise common debt, which will be repaid over a long period of time, and prevent the extraordinary financial burden from falling directly on the Member States in the short run.

The EESC strongly welcomes the fact that the newly proposed instrument should be closely coordinated with the European Semester process, and furthermore welcomes the Commission's proposal to introduce additional genuine own resources based on different taxes (revenues from the EU Emissions Trading System, digital taxation, large companies' revenues).

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Recovery plan for Europe and the Multiannual Financial Framework 2021-2027

Pages