Χρηματοπιστωτικές αγορές

This page is also available in

Displaying 121 - 130 of 183

Pages

Opinion
Εγκριθείσα on 26/09/2007
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/202-EESC-2007-1262
Σύνοδος ολομέλειας: 
438 -
Sep 26, 2007 Sep 27, 2007

Financial market trends

Opinion
Εγκριθείσα on 17/01/2007
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/194-EESC-2007-085
Σύνοδος ολομέλειας: 
432 -
Jan 17, 2007 Jan 18, 2007

Recovery of claims

Opinion
Εγκριθείσα on 21/04/2006
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/172-EESC-2006-597
Σύνοδος ολομέλειας: 
426 -
Apr 20, 2006 Apr 21, 2006

Transfers of funds/Information on the payer

Opinion
Εγκριθείσα on 11/05/2005
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/147-EESC-2005-529
Σύνοδος ολομέλειας: 
417 -
May 11, 2005 May 12, 2005

Money laundering

22/07/2019
News

At its plenary session in July, the European Economic and Social Committee presented proposals for the economic agenda of the upcoming legislative period (2019-2024) and recommended that they should form the basis of a new European economic strategy. The Committee's proposals seek to develop more resilient and sustainable EU economic policies within an improved governance framework for the Economic and Monetary Union.

20/06/2019
News

The European Economic and Social Committee has called on EU leaders in a recently adopted opinion to step up efforts to strengthen the international role of the euro, on the eve of the Euro Summit taking place on Friday, 21 June in Brussels.  It underlines that this would be desirable, but also necessary, as a strong euro would contribute to the wellbeing of EU citizens and businesses, uphold common values and promote common interests.

Pages