Χρηματοπιστωτικές αγορές

This page is also available in

Displaying 121 - 130 of 178

Pages

25/01/2019
Javier Doz Orrit
  • Economic resilience and labour market resilience must go hand in hand
  • Commitment to deepening EMU through stabilisation and upward convergence is crucial
  • Urging Member States into contractionary fiscal stances may be problematic
21/12/2018
Money laundering

In a recently adopted opinion, the European Economic and Social Committee (EESC) welcomes the European Commission's proposal to amend the European System of Financial Supervision (ESFS) with the objective of better tackling money laundering and terrorist financing in the European banking and financial sector, but calls for more comprehensive measures. These issues are, in its view, becoming increasingly dangerous in terms of the stability, safety and reputation of financial institutions and the financial sector as a whole. Additional measures are therefore of the utmost importance.

23/08/2018
Crowdfunding

The EU crowdfunding framework proposed by the European Commission will help to build a capital markets union, foster innovation and support entrepreneurs and SMEs across the EU, says the European Economic and Social Committee (EESC) in a recently adopted opinion, which strongly supports the Commission's proposals. The proposed regulatory framework – a 29th regime, to exist in parallel with the 28 national regimes – will allow small, young and innovative enterprises in particular to strive for financing in all EU Member States.

25/07/2018
Financial technology
20/07/2018
NPLs

Η ΕΟΚΕ επικροτεί τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, συνιστά ωστόσο ειδική αξιολόγηση αντικτύπου για να διασφαλιστεί η καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων μέτρων

22/02/2018
Financial integration

While endorsing the Commission's reform proposals, the EESC calls for the principles of subsidiarity and proportionality to be applied

More integrated and strengthened financial supervision is needed to make progress towards the completion of the Capital Markets Union (CMU), the European Economic and Social Committee (EESC) urged at its plenary session in February.

05/02/2018

Further measures at national and European level needed to counter the impact of future crises

The EU Member States must urgently work on a stable, prosperous and more resilient EMU: this was one of the main conclusions of a public debate on completing the Economic and Monetary Union (EMU), hosted by the European Economic and Social Committee (EESC) on ...

Pages