Η νέα στρατηγική της ΕΕ για τον καρκίνο αποτελεί τεράστια ευκαιρία για την προστασία της υγείας των Ευρωπαίων

Τη στιγμή που ο καρκίνος αναμένεται να καταστεί σύντομα η κύρια αιτία θανάτου στην ΕΕ, το Ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου είναι αναμφίβολα επίκαιρο. Η ΕΟΚΕ επικροτεί το σχέδιο, που αποτελεί ορόσημο για την καταπολέμηση του καρκίνου και του κοινωνικού, οικονομικού και ψυχολογικού αντικτύπου του στους πολίτες της ΕΕ. Ωστόσο, οι ανεπίλυτες μορφές περιφερειακών και κοινωνικών ανισοτήτων σημαίνουν πως υπάρχουν ακόμα πολλά περιθώρια βελτίωσης.

Οι Ευρωπαίοι επωμίζονται το 25% της παγκόσμιας επιβάρυνσης που επιφέρει ο καρκίνος και γι’ αυτό έφτασε η στιγμή να συνεργαστούμε για την εξάλειψη της νόσου. Η ΕΟΚΕ στηρίζει σθεναρά το νέο σχέδιο της Επιτροπής, ύψους 4 δισ. ευρώ, για τη χρηματοδότηση της αντικαρκινικής δράσης, το πρώτο έγγραφο στρατηγικής από το 1990 που επικεντρώνεται στην καταπολέμηση του καρκίνου.

Η ΕΕ χρειάζεται ένα νέο σχέδιο Μάρσαλ για την ογκολογία και αυτό είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν πρέπει να σπαταλήσουμε αυτή την ευκαιρία, τόνισε η Małgorzata Anna Bogusz, εισηγήτρια της γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ με θέμα το Ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου.

Η πανδημία COVID-19 ενέτεινε την ανάγκη αποτελεσματικού και καινοτόμου σχεδίου για τον καρκίνο: καθώς τα συστήματα υγείας επικεντρώθηκαν στη νόσο COVID-19, σημειώθηκαν αναπόφευκτα τεράστιες καθυστερήσεις στη διάγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου. Όπως επισημαίνει η κ. Bogusz, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις διαταραχές που προκάλεσε η νόσος COVID-19 προκειμένου να αποφύγουμε ένα τσουνάμι κρουσμάτων καρκίνου.

Το σχέδιο αξίζει επαίνων για την πολυσχιδή και καινοτόμο προσέγγισή του στην αντιμετώπιση του καρκίνου, με έμφαση στην έρευνα, τις τεχνολογίες αιχμής και την ισότιμη πρόσβαση στην βέλτιστη δυνατή περίθαλψη για όλους τους Ευρωπαίους. Το σχέδιο είναι κατάλληλο για τον επιδιωκόμενο σκοπό, καθώς καλύπτει πολυάριθμες βασικές πτυχές της καταπολέμησης του καρκίνου, δήλωσε η Milena Angelova, συνεισηγήτρια της γνωμοδότησης.

Ωστόσο, η ΕΟΚΕ φρονεί ότι απαιτείται οδικός χάρτης, με δείκτες επιδόσεων, ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα και ισχυρό ρόλο των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Οι υψηλής ποιότητας προσβάσιμες υποδομές υγειονομικής περίθαλψης και τα αποτελεσματικά συστήματα στήριξης της σωματικής και πνευματικής ευεξίας των καρκινοπαθών είναι επίσης καθοριστικής σημασίας.

Καρκίνος: μια ιδιαίτερα άνιση νόσος

Η νοσηρότητα και η θνησιμότητα από τον καρκίνο συσχετίζονται με το είδος του καρκίνου, αλλά και με τον τόπο διαμονής και την κοινωνική διαβάθμιση του καρκινοπαθούς. Γι’ αυτό πρέπει να επικεντρωθούμε στις περιφερειακές ανισότητες όσον αφορά τις υποδομές και τις κοινωνικές ανισορροπίες όσον αφορά την απασχόληση και το φύλο.

Η ΕΟΚΕ ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ενεργούν προνοητικά για την καταπολέμηση του καρκίνου, διοργανώνοντας εθνικά προγράμματα ελέγχου και εμβολιασμού, καθώς και συστήματα στήριξης.

Τονίζει επίσης την ανάγκη για αποτελεσματική πρόληψη των μορφών καρκίνου στην εργασία και ζητεί περισσότερη έρευνα σχετικά με την έκθεση σε καρκινογόνους, μεταλλαξιογόνους παράγοντες και ενδοκρινικούς διαταράκτες και με τις αιτίες των καρκίνων που συνδέονται με την εργασία, ιδίως στις γυναίκες.

Ο καρκίνος δεν μπορεί να καταπολεμηθεί αν παραμελείται μέρος της διαδικασίας και η επιτυχία του σχεδίου δράσης εξαρτάται από την υψηλής ποιότητας θεραπεία και την ισότιμη περίθαλψη προς όφελος όλων των Ευρωπαίων.

Το κύριο μήνυμα της κ. Bogusz είναι το εξής: Μια αποσπασματική προσέγγιση απέναντι στον καρκίνο πολύ απλά δεν θα λειτουργήσει: κάθε περιφέρεια, κάθε κοινωνική ομάδα και κάθε μορφή καρκίνου πρέπει να αντιμετωπιστούν ενιαία.

Τέλος, οι κοινωνικοί εταίροι και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών επιτελούν καθοριστικό ρόλο όσον αφορά την ευαισθητοποίηση και τις εκστρατείες προώθησης υγιεινών τρόπων ζωής. Πρέπει να υπενθυμίζουμε συνεχώς στους πολίτες ότι οφείλουν να μεριμνούν για την πρόληψη και την ει δυνατόν εγκαιρότερη ανίχνευση του καρκίνου.

Το Ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου αποτελεί μείζονα ευκαιρία επέκτασης του προσδόκιμου ζωής και στήριξης όσων έχουν διαγνωστεί με καρκίνο.

Downloads

The new EU cancer strategy is a tremendous opportunity to safeguard the health of Europeans