Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) εγκαινίασε ένα Βραβείο αλληλεγγύης πολιτών για την επιβράβευση πρωτοβουλιών που ανέλαβαν μεμονωμένα άτομα, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και ιδιωτικές εταιρείες στην ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο για την καταπολέμηση της νόσου COVID-19 και για τον μετριασμό των καταστροφικών της πληγμάτων.

Η ΕΟΚΕ θα απονείμει έως και 29 βραβεία, με χρηματικό έπαθλο 10 000 ευρώ το καθένα. Θα απονεμηθούν 27 βραβεία για έργα που υλοποιούνται στα κράτη μέλη της ΕΕ, ένα για μία υποψηφιότητα από το Ηνωμένο Βασίλειο και ένα για έργο με διασυνοριακή ή ευρωπαϊκή εστίαση.

Το Βραβείο αλληλεγγύης πολιτών, σχεδιασμένο ως εφάπαξ βραβείο για να αντικαταστήσει το καθιερωμένο Βραβείο της κοινωνίας των πολιτών της ΕΟΚΕ, θα επιβραβεύσει πρωτοβουλίες που συνέβαλαν καθοριστικά στην αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που προκάλεσε η πανδημία COVID-19 και στην καταπολέμηση των σοβαρών και πολλαπλών επιπτώσεών της, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη.

Με το εν λόγω βραβείο, η ΕΟΚΕ επιθυμεί να αποτίσει φόρο τιμής σε όλους εκείνους που αγωνίστηκαν κατά του κορονοϊού, επιδεικνύοντας θάρρος, δέσμευση και απίστευτο αίσθημα ευθύνης.

Για να είναι επιλέξιμοι να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, οι υποψήφιοι πρέπει είτε να διαμένουν, είτε να είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ ή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μολονότι το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρεί πλέον από την ΕΕ, η ΕΟΚΕ συμπεριλαμβάνει συμμετοχές αυτό το πρώην κράτος μέλος μεταξύ των επιλέξιμων υποψηφίων για το βραβείο διότι επιθυμεί να καταδείξει ότι δεν προτίθεται να άρει τους δεσμούς με την κοινωνία των πολιτών του πρώην κράτους μέλους και ότι, αντιθέτως, επιθυμεί να διατηρήσει στενές σχέσεις.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η 30ή Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12.00. Η τελετή απονομής του βραβείου θα πραγματοποιηθεί κατά τη σύνοδο ολομέλειας της ΕΟΚΕ τον Ιανουάριο του 2021, στις Βρυξέλλες.

Εδώ μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες.