EØSU vil tildele civilsolidaritetspris til projekter, der bekæmper coronavirus i medlemsstaterne og i UK

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) har lanceret en civilsolidaritetspris for at belønne initiativer, der iværksættes af enkeltpersoner, civilsamfundsorganisationer og privatejede virksomheder i EU og UK med det formål at bekæmpe covid-19 og afbøde pandemiens ødelæggende virkninger.

EØSU vil uddele op mod 29 priser på hver 10.000 EUR. 27 priser tildeles projekter, der er gennemført i medlemsstaterne, én tildeles et initiativ iværksat i UK, og én pris går til et grænseoverskridende projekt eller et projekt med europæisk fokus.

Civilsolidaritetsprisen, der er tænkt som en enkeltstående pris, der ekstraordinært uddeles i stedet for EØSU's ikoniske civilsamfundspris vil belønne initiativer, som har ydet et fremragende bidrag til at tackle covid-19-krisen og dens mange følgevirkninger, og som dermed har styrket den europæiske solidaritet.

Med prisen ønsker EØSU at hylde alle de mennesker, som kæmpede mod coronavirussen og udviste mod, engagement samt en helt utrolig ansvarsbevidsthed.

For at kunne komme i betragtning skal deltagerne enten være bosiddende eller etableret i EU eller UK. Ved at give kandidater fra denne tidligere medlemsstat mulighed for at komme i betragtning som modtagere af prisen, på trods af at UK nu forlader EU, ønsker EØSU at vise, at udvalget ikke har til hensigt at bryde forbindelserne med civilsamfundet i denne tidligere medlemsstat. Tværtimod ønsker udvalget at opretholde tætte forbindelser.

Fristen for indsendelse af bidrag er den 30. september 2020 kl. 12.00. Prisoverrækkelsen finder sted ved EØSU's plenarmøde i Bruxelles i januar 2021.

Yderligere oplysninger om, hvordan man ansøger fås her.