EESRK skirs Pilietinio solidarumo premiją projektams, kuriais kovojama su koronavirusu kiekvienoje valstybėje narėje ir Jungtinėje Karalystėje.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) įsteigė Pilietinio solidarumo premiją, skiriamą ES ir Jungtinės Karalystės pavienių asmenų, pilietinės visuomenės organizacijų ir privačių įmonių iniciatyvoms, skirtoms kovoti su COVID-19 ir sušvelninti jos pražūtingus padarinius.

EESRK skirs iki 29 premijų po 10 000 EUR. 27 premijos bus skirtos valstybėse narėse įgyvendintiems projektams ir po vieną premiją – Jungtinės Karalystės ir tarpvalstybinio arba europinio pobūdžio projektui.

Vienkartine Pilietinio solidarumo premija, pakeisiančia gerai žinomą EESRK Pilietinės visuomenės premiją, bus įvertintos iniciatyvos, svariai prisidėjusios įveikiant COVID-19 ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos įvairialypes pasekmes, kartu stiprinant Europos solidarumą.

Skirdamas šią premiją EESRK nori pagerbti visus tuos, kurie ryžtingai, negailėdami jėgų, solidariai ir be galo atsakingai kovojo su koronavirusu.

Teisę teikti paraišką turi ES arba Jungtinėje Karalystėje gyvenantys arba įsisteigę kandidatai. Nepaisant to, kad Jungtinė Karalystė jau palieka ES, įtraukdamas kandidatus iš šios buvusios ES valstybės narės, EESRK nori parodyti, kad neketina nutraukti ryšių su šios buvusios valstybės narės pilietine visuomene, priešingai – jis nori palaikyti glaudžius ryšius.

Galutinis paraiškų pateikimo terminas – 2020 m. rugsėjo 30 d. 12.00 val. Apdovanojimų ceremonija vyks 2021 m. sausio mėn. Briuselyje EESRK plenarinės sesijos metu.

Daugiau informacijos, kaip teikti paraišką, rasite čia.