„Ekologická průmyslová strategie jako základní kámen Zelené dohody pro Evropu“

Nová průmyslová strategie s názvem „Aktualizace nové průmyslové strategie pro Evropu“ (COM(2021) 350 final), která byla zveřejněna dne 5. května, nepochybně představuje pro EU jednu z klíčových výzev. Jedinou možností, jak mohou členské státy překonat tuto krizi, je postupovat koordinovaně, nenechat nikoho stranou a obnovit schopnost podniků vytvářet přidanou hodnotu, investovat do udržitelné budoucnosti a zachovat či vytvářet kvalitní pracovní místa.

V EHSV jsme z podnětu sekce INT a za podpory všech předsedů sekcí společně připravili řadu seminářů, které se v souladu s pravomocemi jednotlivých sekcí pokaždé specificky zaměřují na určité téma průmyslové strategie. Tyto semináře budou mít podobu webinářů.

První webinář uspořádala CCMI dne 13. července a jeho tématem byla „Úloha kritických surovin při budování silné průmyslové základny.“ Další webinář zorganizuje sekce INT dne 15. září na téma „Průmyslová strategie EU – ukazatele k měření pokroku“. Následující webináře proběhnou v tomto pořadí: 

• 18. října 2021 – webinář sekce ECO: „Jak nasměrovat finanční prostředky k investicím v souladu s environmentálními, sociálními a správními kritérii“

• 26. listopadu 2021 – webinář sekce SOC: „Spravedlivý přechod pro pracovníky v evropském průmyslu – boj proti nerovnostem a diskriminaci a podpora příležitostí ke změně kvalifikace a prohlubování dovedností“

• 10. prosince 2021 – webinář sekce NAT: „Strategie "od zemědělce ke spotřebiteli“ – sladění potravinářského průmyslu s cíli klimatické neutrality Zelené dohody pro Evropu a s cíli udržitelného rozvoje OSN“

• leden 2022 – webinář sekce TEN: „Čisté zdroje energie pro přechod ke klimaticky neutrálnímu hospodářství“

• únor 2022 – webinář sekce REX: „Udržitelné dodavatelské řetězce a problematika relokalizace“

Tato série akcí vyvrcholí v březnu 2020, kdy se bude konat konference na vysoké úrovni s názvem „Udržitelná budoucnost evropského průmyslu“. Tato konference bude pořádána spolu s Evropskou komisi a můžeme počítat s účastí místopředsedkyně Komise Margrethe Vestager, komisaře Thierryho Bretona i budoucího francouzského předsednictví.

Tato nová strategie představuje mnoho výzev. Přál bych si vyzdvihnout pouze následující body, které mají zásadní význam.

Je velice důležité uskutečnit přechod na uhlíkově neutrální hospodářství, abychom zvrátili současnou tendenci ubývající biologické rozmanitosti. Bez ekologické průmyslové strategie jako základního kamene Zelené dohody pro Evropu EU nikdy nedokáže dospět během jedné generace k uhlíkově neutrálnímu hospodářství.

Nová průmyslová strategie musí zajistit vhodnou rovnováhu mezi podporou určenou evropským podnikům, dodržením cíle klimatické neutrality do roku 2050 a motivací spotřebitelů k tomu, aby upřednostňovali spotřebu udržitelného zboží a služeb.

Pro rozvoj budoucího hospodářského modelu Evropy má zásadní význam oběhové hospodářství. Toto hospodářství musí zkoumat schůdné hospodářské alternativy fosilních paliv a klást větší důraz na decentralizovaná řešení týkající se čisté energie, realizovaná na základě spolupráce.

Průmyslová politika musí jít ruku v ruce s důraznou obchodní a zahraniční politikou, jež by zase rozvíjela strategie pro zajištění přístupu k surovinám. Kromě toho je nutné věnovat zvláštní pozornost celé oblasti zdraví.

Pokud v evropském průmyslu neproběhne digitalizace, bude to znamenat jeho konec. Investice do odvětví IKT, jako je ekonomika založená na datech, internet věcí, cloud computing, umělá inteligence a špičková výroba, se musí rozšířit do všech regionů a všech členských států.

Touto krizí budou pravděpodobně nejvíce zasaženy malé a střední podniky. Je nutné jim pomoci se rozvíjet, vytvářet nové hospodářské modely a získávat kvalifikovanou pracovní sílu, například prostřednictvím zavádění akciových opcí pro zaměstnance.

Alain Coheur

předseda sekce Jednotný trh, výroba a spotřeba (INT)