Zelena industrijska strategija kot temelj evropskega zelenega dogovora

Nova industrijska strategija, predstavljena v dokumentu Posodobitev nove industrijske strategije iz leta 2020: močnejši enotni trg za okrevanje Evrope (COM(2021) 350 final), ki je bil objavljen 5. maja, je nedvomno eden glavnih izzivov za EU. Države članice lahko sedanjo krizo premagajo samo tako, da ravnajo usklajeno in pri tem nikogar ne zapostavijo, podjetjem pa povrnejo zmožnost ustvarjanja dodane vrednosti, vlaganja v trajnostno prihodnost in ohranjanja/ustvarjanja kakovostnih delovnih mest.

V EESO smo na pobudo strokovne skupine INT in ob podpori vseh predsednikov strokovnih skupin skupaj pripravili vrsto spletnih seminarjev, posvečenih temam, ki se nanašajo na industrijsko strategijo in so povezane s pristojnostmi posameznih strokovnih skupin.

Komisija CCMI je 13. julija organizirala prvi spletni seminar na temo Pomen kritičnih surovin za oblikovanje močne industrijske baze. Naslednji spletni seminar bo 15. septembra, organizirala pa ga bo strokovna skupina INT na temo Industrijska strategija EU – kateri kazalniki za spremljanje napredka. Prihodnji spletni seminarji bodo organizirani: 

• 18. oktobra 2021 – spletni seminar strokovne skupine ECO: Usmerjanje finančnih sredstev v naložbe v skladu z okoljskimi in socialnimi merili ter merili upravljanja;

• 26. novembra 2021 – spletni seminar strokovne skupine SOC: Pravičen prehod za delavce v evropski industriji za odpravo neenakosti in diskriminacije ter povečanje možnosti za poklicno prekvalifikacijo in izpopolnjevanje;

• 10. decembra 2021 – spletni seminar komisije NAT: Strategija od vil do vilic: uskladitev živilske industrije s cilji podnebne nevtralnosti iz evropskega zelenega dogovora in cilji trajnostnega razvoja Združenih narodov;

• januarja 2022 – spletni seminar strokovne skupine TEN: Viri čiste energije za prehod na ogljično nevtralno gospodarstvo;

• februarja 2022 – spletni seminar strokovne skupine REX: Trajnostne dobavne verige in vprašanje selitve proizvodnje nazaj.

Ta sklop dogodkov se bo zaključil marca 2022 s konferenco na visoki ravni z naslovom Trajnostna prihodnost za evropsko industrijo. Organizirali jo bomo skupaj z Evropsko komisijo, udeležili pa se je bodo podpredsednica Komisije Margrethe Vestager in komisar Thierry Breton ter prihodnje francosko predsedstvo.

Izzivi nove strategije so številni, vendar želim poudariti naslednje ključne vidike:

Nujno je preiti na ogljično nevtralno gospodarstvo in obrniti sedanjo krivuljo izginjanja biotske raznovrstnosti. Brez zelene industrijske strategije kot temelja evropskega zelenega dogovora Evropski uniji ne bo uspelo ustvariti ogljično nevtralnega gospodarstva v zgolj eni generaciji.

Nova industrijska strategija mora zagotoviti ustrezno ravnovesje med podporo evropskim podjetjem, spoštovanjem našega cilja podnebne nevtralnosti do leta 2050 ter ustvarjanjem spodbud za potrošnike, da se izvede premik potrošnje k trajnostnemu blagu in storitvam.

Krožno gospodarstvo je bistveno za oblikovanje prihodnjega gospodarskega modela Evrope. Preučiti mora izvedljive in stroškovno učinkovite alternative fosilnim gorivom ter dati večjo težo decentraliziranim in zadružnim rešitvam za čisto energijo.

Industrijsko politiko mora spremljati trdna trgovinska in zunanja politika, pri kateri je treba prav tako oblikovati strategije za varen dostop do surovin. Poleg tega je treba posebno pozornost nameniti zdravstvenemu sektorju.

Nadaljnji obstoj Evropske industrije je odvisen od digitalizacije. Naložbe v sektorje IKT, kot so podatkovno gospodarstvo, internet stvari, računalništvo v oblaku, umetna inteligenca in najsodobnejša proizvodnja, morajo doseči vse regije in države članice.

Sedanja kriza bo najverjetneje najbolj prizadela mala in srednja podjetja. Pomagati jim je treba, da bodo razvila nove gospodarske modele in privabila usposobljeno delovno silo, na primer z uvedbo delniških opcij za zaposlene.

Alain Coheur

predsednik strokovne skupine za enotni trg, proizvodnjo in potrošnjo