Místopředseda Cillian Lohan: Občanská společnost organizovaná v rámci EHSV stojí solidárně na straně ukrajinských občanů

Tváří v tvář této tragické situaci způsobené nevyprovokovanou a bezdůvodnou vojenskou agresí Ruska vůči Ukrajině stojíme solidárně na straně ukrajinských občanů. Jsme svědky toho, že občanská společnost v mnoha zemích EU aktivně pomáhá uprchlíkům překonat trauma z války a začít nový život.

Občanská společnost EU obdivuhodným způsobem zmobilizovala síly a vyvinula obrovské úsilí, aby ukrajinské občanské společnosti a ukrajinským uprchlíkům prostřednictvím integračních mechanismů poskytla podmínky potřebné k tomu, aby se vzpamatovali z války a adaptovali se na nový životní kontext. Mnoho zemí uprchlíkům již poskytuje služby, zpřístupnilo jim různá zařízení a zavedlo postupy s cílem umožnit jim, aby se začlenili do společnosti a získali přístup k pracovním příležitostem, ubytování, vzdělání a učení. S velkým obdivem sleduji, jak silné partnerství již navázala občanská společnost EU a Ukrajiny. Je důležité, aby toto silné partnerství dále rostlo. Je také třeba vytvořit komunikační kanály, aby bylo možné snadno a spolehlivě si vyměňovat informace, údaje, nápady a postupy.

Od okamžiku, kdy vypukla tato válka, se na pomoc ukrajinských uprchlíků zvedla nebývalá vlna lidské štědrosti, která představuje jedinečný příklad solidarity, jednoty a altruismu. Konkrétním příkladem velkorysosti a solidarity EU je humanitární pomoc – potraviny, léky, zboží základní potřeby a finanční pomoc proudící ze všech stran.

Občanská společnost stojí za ukrajinským lidem. Ukrajinský národ bojuje za mír a bezpečnost nás všech. Tato lidská tragédie nezná hranic a týká se nás všech. Pevně věřím, že jistá cesta ukrajinského lidu za svobodou povede po modré a žluté, jako jsou barvy ukrajinské vlajky.