Zveme vás na virtuální návštěvu!

On-line prezentace namísto osobní návštěvy v prostorách EHSV

Do EHSV každoročně zavítají tisíce osob z celé Evropy i z ostatních částí světa. Stará se o ně oddělení služeb pro návštěvníky, které má za úkol představit tomuto nesmírně různorodému publiku činnost Výboru a vysvětlit mu fungování Evropské unie.

Kvůli pandemii COVID-19 však byly prostory EHSV externím návštěvníkům dočasně uzavřeny.

EHSV tudíž přichází s nabídkou on-line prezentací, které mají tradiční formu návštěv nahradit.

Během těchto virtuálních setkání se zájemci mohou seznámit s fungováním EHSV a s jeho úlohou v rozhodovacím procesu EU.

Chcete-li objednat on-line prezentaci EHSV pro členy vaší organizace nebo pro jiné subjekty, zašlete nám e-mail na adresu visitEESCateesc [dot] europa [dot] eu ()

Brzy na viděnou! (cl)