Členové se mohli zblízka seznámit se sofistikovaným ekosystémem, který chrání životní prostředí, napomáhá hospodářskému úspěchu, podporuje postupy oběhového hospodářství v zemědělství a posiluje sociální soudržnost.

Delegace členů Evropského hospodářského a sociálního výboru navštívila dne 5. května obec Wildpoldsried v německém regionu Allgäu, jež využívá udržitelnou energii.

Obec je známá úspěšným využíváním místních obnovitelných zdrojů energie a silnou účastí veřejnosti.

Členy EHSV zaujala infrastruktura obce, jež zahrnuje větrné turbíny, zařízení na výrobu bioplynu, kogenerační zařízení s místní sítí vytápění a fotovoltaický systém s baterií.

Inovativní a udržitelný přístup obce Wildpoldsried slouží jako ukázkový příklad sofistikovaného ekosystému, který chrání životní prostředí, napomáhá hospodářskému úspěchu, podporuje postupy oběhového hospodářství v zemědělství a posiluje sociální soudržnost díky účasti občanů.

Pro EHSV, který poskytuje orgánům EU poradenství v otázkách občanské společnosti a snaží se překlenout propast mezi zapojením společnosti a politikami EU, tak byla tato návštěva mimořádně zajímavá. (ks)