Každý měsíc Vám v rubrice „Vzácný host“ představujeme význačnou osobnost, jejíž činnost a angažovanost jsou pro ostatní zdrojem inspirace. Příkladná bývá zejména jejich odvaha, síla charakteru a odhodlání jednat.

V tomto vydání je hostem EHSV Info Hanna Liubakova, běloruská aktivistka a novinářka, která říká nahlas, že běloruská opozice dnes potřebuje Evropu více než kdy dříve. Hanna Liubakova vyzývá Evropskou unii a další dárce, aby podpořili činnost opozice, a zejména aby podpořili novináře a nevládní organizace v jejich boji za svobodu a demokracii.

Chce, aby byl její hlas slyšet, zejména když žádá o pomoc s vytvářením kultury opozice a diskuse založené na vzájemném respektu a o podporu procesu transformace.

Hanna Liubakova je běloruská novinářka a hostující vědecká pracovnice analytického střediska Atlantická rada. Pracuje jako školitelka a mentorka v oboru žurnalistiky. Svou kariéru zahájila na jediné nezávislé běloruské televizní stanici Belsat, kde pracovala jako zpravodajka a televizní moderátorka. Přinášela zpravodajství z různých zemí a regionů, mimo jiné z Belgie, Spojeného království, Polska, Francie a Čečenska. Obdržela novinářské stipendium Václava Havla v Česku od rádia Svobodná Evropy / Rádia Svoboda a rovněž stipendium od World Press Institute ve Spojených státech. V roce 2010 získala Hanna Liubakova diplom v oboru dějin umění na Jagellonské univerzitě v polském Krakově a v roce 2017 magisterský titul s vyznamenáním v oboru mezinárodní žurnalistika na Brunelově univerzitě v Londýně. Byla jí udělena cena Petera Cawse za nejlepší diplomovou práci. (ehp)