Otázka pro…

V naší rubrice „Otázka pro…“ se pokaždé obracíme na některého ze členů EHSV, aby se vyjádřil k aktuálnímu tématu, které považujeme za obzvláště důležité.

Tentokrát jsme požádali předsedu sekce Vnější vztahy Dimitrise Dimitriadise, aby se s čtenáři EHSV info podělil o svůj názor na volby v USA.