„Въпрос към ...“.

В секцията ни „Въпрос към ...“ каним членове на ЕИСК да отговорят на актуален въпрос по тема, която според нас е от особено значение.

Поканихме Димитрис Димитриадис, председател на секция „Външни отношения“, да сподели с читателите на ЕИСК Инфо мнението си относно изборите в САЩ.