”Kysymyksen kohteena...”

Sarjassamme ”Kysymyksen kohteena...” esitämme ETSK:n jäsenille ajankohtaisia kysymyksiä, joita pidämme erityisen merkityksellisinä.

Pyysimme ”ulkosuhteet”-jaoston puheenjohtajaa Dimitris Dimitriadisia esittämään lukijoillemme näkökantansa Yhdysvaltain vaaleista.