Джулия Барбучи: „От съществено значение да се поддържа стабилно и прозрачно управление на бюджета“

Италианската синдикалистка Джулия Барбучи е новата заместник-председателка на ЕИСК, отговаряща за бюджета.

„Радвам се, че съм една от две жени в председателство, съставено от трима души“, заяви Барбучи на пленарната сесия. „Равенството между половете все още е нерешен въпрос в рамките на ЕИСК, институциите и Европейския съюз като цяло.“

Джулия Барбучи работи за Общата конфедерация на труда на Италия (CGIL), най-големият профсъюз в Италия, от 1989 г. насам. В настоящия период на икономическа криза тя счита, че е от съществено значение да се поддържа стабилно и прозрачно управление на бюджета с един основен приоритет: да се гарантира, че членовете могат да провеждат политическата си работа.

В работата си Джулия Барбучи винаги е била съсредоточена върху защитата на работниците от двата пола. През юли тази година тя беше отговорна за изготвянето на становището относно „Стратегия за равенство между половете в Европейския съюз“, представляващо приноса на Комитета към Европейската комисия.

През 2002 г. тя участва в преговорите по Европейското рамково споразумение за работата от разстояние, което сега следва да бъде преразгледано в светлината на пандемията. „Предприятията успяха да преминат през тази здравна криза, често без ясни правила,“ г-жа Барбучи обясни. „Въздействието на дистанционната работа върху хората и домакинствата е огромно, но последиците са най-напред за жените, тъй като техните задачи включват и полагането на грижи. Ето защо е от съществено значение да се гарантира правото на изключване.“ (na)

Вижте видео посланието на заместник-председателя на ЕИСК по въпросите на бюджета: